En mere hensigtsmæssig alkoholkultur – hvad kan kommunen gøre?

Introduktion og formålet

Formålet med temadagen er at give input og dele erfaringer om, hvordan kommuner bedst understøtter udviklingen af en mere hensigtsmæssig alkoholkultur fx gennem alkoholpolitikker og ved at etablere alkoholfrie miljøer.

 

Indholdet af temadagen

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Oplæg om den danske alkoholkultur. Oplægsholder oplyses senere
  • Drøftelse af erfaringer med at etablere rammer, som understøtter en mere hensigtsmæssig alkoholkultur?
  • Kommuneoplæg om udvikling og implementering af alkoholpolitik
  • Drøftelse af muligheder og barrierer for udviklingen af alkoholfrie miljøer og fællesskaber

 

Målgruppe

Temadagen henvender sig til ledere og konsulenter med ansvar for alkoholforebyggelse og konsulenter fra andre relevante fagområder, der arbejder med alkoholforebyggelse.

Forberedelse til temadag

Som forberedelse til temadagen bedes du medbringe din kommunes sundheds- eller alkoholpolitik og orientere dig i KL's forebyggelsesudspil `Forebyggelse for fremtiden`, pejlemærke 5 om alkohol og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt 2 gange:

 

  • Den 22.11.18 i Fredericia, Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia
  • Den 26.11.18 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København TILMELDING TIL VENTELISTE

Temadagen er fra klokken 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30. Tilmelding sker senest to uger før afholdelse.

Det er gratis at deltage. Der er plads til 30 deltagere på hver af temadagene, og pladser tildeles efter 'først til mølle princippet'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

Der er mulighed for tilmelding til temadagen her.

 

 

Kontaktpersoner:

Eva Burchard, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, ebu@kl.dk

 

Anette Thorsmark, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, anth@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - idkt@kl.dk