Kommunernes Energinetværk 2020

Energinetværket et målrettet de kommunale medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med energi i bred forstand; det er både jer der laver energi- og varmeplanlægning, og jer der arbejder med den lokale klimaindsats og omstilling af energiforbruget i kommunerne.

 

KL’s Energinetværk holder dig opdateret om den energipolitiske dagsorden og nyheder på energiområdet. Netværket fremmer den fælles vidensdeling og bidrage til inspiration mellem medlemmerne af netværket. Sammen bliver vi klogere på sammenhængen mellem de kommunale myndighedsopgaver og den landspolitiske dagsorden. Herudover er der god muligheden for at hjælpe og inspirere hinanden, med konkrete eksempler  fra de opgaver, du møder i din kommunale dagligdag. Når du deltager i netværket bidrager og styrker du også KL’s interessevaretagelse for kommunerne på energiområdet.

    

Udbyttet og værdien af netværket vil for alvor komme til udtryk gennem medlemmernes aktive deltagelse og input før, under og efter møderne.

 

Temaer for 2020

Energi står højt på regeringens dagsorden 2020. Det gælder f.eks. i forhold til implementering af energiaftalen fra 2018, men også i forhold til regeringens kommende klimahandlingsplan. KL kommer med et CO2-reduktionsudspil i januar 2020. Sammen vil vi i netværket dykke ned i, hvordan både energiaftalen, klimahandlingsplanen og KL’s udspil vil påvirke kommunernes energi indsatser samt samfundet i bred forstand. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen, fx geotermi, varmeplanlægning, energiledelse, energiregnskab samt smarte teknologier. Herudover vil vi også beskæftige os med nyt fra EU, herunder ”The European greendeal”.

 

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

 

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

Medlemskab er gældende fra tilmeldingen er afsendt, og kommunen kan derefter frit tilmelde sig netværksmøderne. Faktura udsendes efter afholdelse af nærmeste møde.

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

>Tilmelding til 1. møde d. 11., 16. og 17. juni 2020

> Tilmelding til 2. møde d. 6. oktober 2020

> Tilmelding til 3. møde d. 8. december 2020

 

 

 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt Maja Clemmensen på tlf: 33 70 38 46 eller email: MCL@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk