Kommunernes Energinetværk 2019

Energinetværket et målrettet de kommunale medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med energi i bred forstand; det er både jer der laver energi- og varmeplanlægning, og jer der arbejder med den lokale klimaindsats og omstilling af energiforbruget i kommunerne.

 

Kommunernes rolle er under forandring, og det klassiske myndighedsarbejde bliver stadig mere dereguleret og automatiseret. Kommunerne har dog stadig en afgørende rolle i den grønne omstilling for klimaudfordringerne er globale, men de skal løses lokalt.

 

Temaer i 2019

I Energinetværket vil vi derfor etablere en rød tråd igennem kommunernes engagement i klima og energi i bred forstand. Vi vil arbejde for at sammenhængen mellem kommunernes myndighedsopgaver og de politisk besluttede indsatser kan blive kortlagt og klarlagt. Gennem fælles vidensdeling og inspiration kan vi i netværket hjælpe hinanden med at løfte vores opgaver – både for netværkets medlemmer ude i den kommunale dagligdag, og for KL's løbende interessevaretagelse på energiområdet.

 

Vi vil i 2019 dykke grundigt ned i Energiaftale 2018 og blive klogere på hvilke konsekvenser den vil få for kommunerne og samfundet i bred forstand. Og vi vil blive klogere på emner der optager i dagligdagen, fx CO2-beregning, varmeplanlægning, energiledelse, nøgletal og smarte teknologier.

 

Energinetværket er kommunernes mulighed for at sikre den helt nødvendige vidensdeling mellem medlemmerne. Udbyttet af netværket vil først for alvor vise sig gennem medlemmernes aktive deltagelse før, under og efter møderne.

 

 

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

Medlemskab er gældende fra tilmeldingen er afsendt, og kommunen kan derefter frit tilmelde sig netværksmøderne. Faktura udsendes efter afholdelse af nærmeste møde.

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding til 1. møde d. 14 marts 2019

> Tilmelding til 2. møde d. 13 juni 2019

> Tilmelding til 3. møde d. 31. oktober 2019

 

 

 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt Kristoffer Slottved på tlf: 33 70 31 94 eller email: KSL@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk