Kom videre med udviklingen af ejendomsområdet i din kommune

KL og Reflexio tilbyder kommunerne adgang til nyeste viden og velafprøvede værktøjer til dataanvendelse og strategisk udvikling af den kommunale ejendomsadministration på et 3-dages tværfagligt kursusforløb for centrale kommunale ledere og medarbejdere.

 

Kursusforløbet vil ruste deltagerne til at arbejde med koordinerede indsatser på tværs af forvaltninger og fagligheder og helhedsorienterede tilgange rundt om både bygningsdrift, service, dataarbejde, organisering, ejendomsstrategier og brugerinddragelse.

Forløbet henvender sig til kommuner, der ønsker at få den fremmeste viden om strategisk styring af det kommunale ejendomsområde.

 

Kurset er et tværfagligt forløb for ejendomscenterledere, økonomikonsulenter og udviklingskonsulenter, der er involveret i udvikling af ejendomsområdet.

 

Indhold

Kursusforløbet består af tre hele kursusdage, der vil veksle mellem faglige oplæg fra underviserne og eksterne oplægsholdere og casearbejde med udgangspunkt i deltagernes egne data, mål og ambitioner.

 

Dag 1 har fokus på ejendomsområdet anno 2018, det strategiske perspektiv og kritiske data på området

 

Dag 2 har fokus på organisering og konsolidering af ejendomsområdet, inddragelse af det tekniske servicepersonale og budgetter og økonomistyring v. organisationsændring

 

Dag 3 har fokus på optimering af arbejdsgange og strategiimplementering, og inddragelse af borgere og brugere

Som forberedelse til kursusforløbet vil deltagerne formulere egne cases, som de undervejs i kursusforløbet vil forholde sig til og videreudvikle, både på kursusdagene og i ugerne i mellem.

 

Et detaljeret program findes under fanen 'Kursusprogram'.

 

Praktik

Kurset afholdes i efteråret i KL-huset i København. Kursusgangene afholdes på følgende datoer kl. 8.30 -17.00:

  • KL huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S: 25. oktober 2018, 8. november 2018 og 22. november 2018

Prisen for kursusforløbet er 25.000 kr. ekskl. moms pr. kommune, der dækker undervisning, materialer, lokale og forplejning på de tre kursusdage for op til 3 deltagere. Det anbefales, at man som kommune deltager med min. 2-3 ledere/medarbejdere.

 

Kursusforløbet varetages af partner Carsten Frandsen og partner Mads Rieper fra Reflexio, der begge har lang og dyb praksiserfaring med den kommunale sektor.

 

OBS

Der er kun mulighed for at én person pr. kommune står for tilmeldingen og tilmelder de eventuel øvrige deltagere

Ved spørgsmål kontakt: Kristina Krüger Hansen, krkh@kl.dk, 3370 3371.