Kommunernes Ejendomsnetværk

Målgruppe

Kommunernes Ejendomsnetværk er skabt som et forum for vidensdeling og inspiration for de kommunale ledere med ansvar for den strategiske ejendomsadministration.

 

Der er i de sidste par år kommet stigende opmærksomhed på, hvordan den kommunale ejendomsadministration kan understøtte kommunernes kerneopgaver. Erfaringerne peger på behovet for, at kommunerne etablerer et strategisk fokus på ejendomsadministrationens formål som en grundlæggende forudsætning for at kunne forløse potentialet i kommunernes bygningsmasse.

 

Netværkets formål

Kommunernes Ejendomsnetværk vil derfor beskæftige sig med alle de aspekter, der har betydning for kommunernes arbejde med at etablere en strategisk tilgang til sammenhængen mellem administrationen af de kommunale ejendomme og kerneopgaverne i den kommunale velfærd.

 

Temaer i 2021

Vi vil i netværket beskæftige os med de mener, der ligger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal ejendomsadministration. 

I 2021 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

 

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs.

 

Datoer i 2021

1. møde består af en række Start dagen fælles-møder på Teams:

Onsdag 10. februar kl. 8.30-10.00 - Offentlig/private samarbejder til klimaindsatsen i kommunale bygninger v. Sustain Solutions
Torsdag 11. marts kl. 8.30-10.00 - Vedligeholdelsestilstand
Onsdag   7. april kl. 8.30-10.00 - Indeklima
Onsdag 12. maj kl. 8.30-10.00 - Databaseret energiledelse


2. møde: Torsdag 2. september - fysisk netværksmøde i Fredericia Idrætscenter

3. møde: Torsdag 25. november


Medlemskab for 2020 fortsætter i 2021
Som medlem af Ejendomsnetværket i 2020 bliver du automatisk medlem af Ejendomsnetværket i 2021. Det vil sige, at hvis din kommune ikke ønsker at være medlem af Ejendomsnetværket i det nye år, skal I skrive en mail til enten konsulent Kristoffer Slottved KSL@kl.dk eller student Emilie Nitschke EMPN@kl.dk, som derefter melder jer ud af netværket. 

Meld dig ind i netværket som nyt medlem

I 2021 skal kun én person melde kommunen ind i Ejendomsnetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket består af 15 timer komprimeret ekspertviden, drøftelser, kommunale eksempler og ikke mindst "Nyt fra KL". De 15 timer afvikles på netværksmøder, som alt efter situationen og behov afholdes enten fysisk eller online. Til hvert møde kan kommunen deltage med så mange medarbejdere, der ønskes. 

 

Det er obligatorisk at ens kommune er medlem af netværket for at kunne deltage i netværksmøderne.   

 

Pris 
Fra 2021 koster et medlemsskab af Kommunernes Ejendomsnetværk årligt 7000 kr. ekskl. moms uanset, hvornår kommuen tilmelder sig. Når kommunen har tilmeldt sig, kan I deltage med så mange medarbejdere, I vil. 

  

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Kristoffer Slottved: KSL@kl.dk

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Emilie Pihlkjær Nitschke: EMPN@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - empn@kl.dk