Kommunernes Ejendomsnetværk

Målgruppe

Kommunernes Ejendomsnetværk er skabt som et forum for vidensdeling og inspiration for de kommunale ledere med ansvar for den strategiske ejendomsadministration.

 

Der er i de sidste par år kommet stigende opmærksomhed på, hvordan den kommunale ejendomsadministration kan understøtte kommunernes kerneopgaver. Erfaringerne peger på behovet for, at kommunerne etablerer et strategisk fokus på ejendomsadministrationens formål som en grundlæggende forudsætning for at kunne forløse potentialet i kommunernes bygningsmasse.

 

Netværkets formål

Kommunernes Ejendomsnetværk vil derfor beskæftige sig med alle de aspekter, der har betydning for kommunernes arbejde med at etablere en strategisk tilgang til sammenhængen mellem administrationen af de kommunale ejendomme og kerneopgaverne i den kommunale velfærd.

 

Temaer i 2020

Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der ligger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal ejendomsadministration.

 

I 2020 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

 

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs.

 

Datoer i 2020

1. møde: Torsdag 6. februar

2: møde: Torsdag 28. maj

3. møde Torsdag 29. oktober

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Ejendomsnetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

  

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

  

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Kristoffer Slottved: KSL@kl.dk

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Jakob Højholt: JAKH@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk