Foreløbigt program

(senest opdateret d. 30. april 2018)

 

12.00-13.00: Frokost

 

13.00-13.15: Velkommen og introduktion til dagens program

 

13.15-14.15: EGU i FGU v. Stig Nielsen, UVM

 

14.15-14.40: Spørgsmål og refleksioner fra salen

 

14.40-15.00: Pause

 

15.00-15.45: "Hvad virker i indsatsen for unge uden uddanneæse og arbejde?" v. Anne Görlich, center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

 

15.45-16.00: Pause

 

16.00-16.30: Praktikforløbet i nye rammer: Hvad skal der til for at skabe praktikpladser nok?

 

16.30-16.45: Pause

 

16.45-18.00: Workshop: Hvad skal bevares i overgangen til FGU?

 

18.00: Afrunding på dagens faglige arrangement

 

18.30: Middag samt mulighed for overnatning

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - kibu@kl.dk