EGU 2018

KL inviterer til EGU-årsmøde i Nyborg den 30. maj 2018 under overskriften "Fra EGU til FGU". Arrangementet vil i år tage afsæt i den politiske aftale "Bedre veje til uddannelse og job", som betyder nye rammer for EGU, når uddannelsen bliver en del af den nye FGU. Undervisningsministeriet kommer og fortæller om de nye rammer for EGU i de fremsatte lovforslag, skabelon- og læreplansarbejdet og den videre proces. Derudover kommer der et fagligt oplæg til inspiration.

 

På mødet vil der desuden blive faciliteret en erfaringsudveksling mellem deltagerne, som kan danne grundlag for et fælles input til, hvordan gode erfaringer fra EGU kan overføres til de nye rammer i FGU.

 

Tid og sted

Den 30. maj, Kl. 12.00- ca. 20.00

Storebælt Sinatur Hotel & Konference

Østerøvej 121

5800 Nyborg

 

Målgruppe

Målgruppen for EGU-årsmødet er ledere og medarbejdere, der arbejder med EGU i UU-centre, ungdomsskoler, jobcentre, produktionsskoler og erhvervsskoler.

 

 

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - kibu@kl.dk