Informationsmøde om effektmåling af kommunernes kontrolindsats

Effektmålingsredskabet for 2020 er blevet tilrettet. Der er bl.a. kommet flere kanaler og færre ydelser. 

 

På dette informationsmøde vil vi gennemgå ændringerne med henblik på at sikre en så ensartet og gennemsigtig afrapportering som muligt.

 

På mødet vil FAQ'en blive genopfrisket, og mødet er desuden en anledning til at få klarhed over eventuelle spørgsmål.

 

Både i øst og vest

 

Mødet afholdes den 20. januar 2020 i København og den 22. januar 2020 i Middelfart fra kl. 10-12. Der vil efterfølgende være en let frokost.

 

Deltagelse i mødet er gratis, og hver kommune kan sende maks. 2 deltagere.

 

 

Vær obmærksom på, at sidste frist for tilmelding er den 6. januar kl. 12.00

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - kl@kl.dk