Døgnseminar: Undervisningsobservation og didaktisk samtale - i praksis

Skoleledelse tæt på skolens undervisning og lærere gør en forskel for elevernes læring. Det hører vi entydigt fra Det Nationale Forskningscenter (SFI), og det har vi længe hørt fra den internationale forskning med bl.a. Viviane Robinson, Dufour og Marzano. Både den pædagogiske ledelse på skolerne og den daglige vejledningspraksis er nødt til at fungere som brobygger mellem politisk styring af skolen og undervisernes metodeudvikling, hvis vi ønsker at fremme læringsudbyttet for alle skolens elever.

 

På døgnseminaret præciseres formålet med lederne og vejledernes observationer i undervisningen og med den didaktiske samtale, og efterfølgende introduceres konkrete fremgangsmåder, som vi arbejder med i dybden gennem caseeksempler og praktiske øvelser.

 

Indhold:

  • Præcisering af formål og anledninger til observationer i undervisningen og den didaktiske samtale. Vi kommer bl.a. ind på den nødvendige ramme for samarbejdet mellem ledere og vejledere og til forberedelserne til observationspraksis på det organisatoriske niveau
  • Præsentation af konkrete fremgangsmåder ved observation i undervisning og øvelser med dette på baggrund af videoklip fra undervisning
  • Introduktion til den didaktiske samtale med undervisere eller teams og afprøvning af samtalens vigtigste byggesten.

Målgruppe

Skolelederteam, afdelingsledere og vejledere, der gerne vil arbejde med pædagogisk ledelse og didaktisk udvikling tæt på undervisningspraksis, og som ønsker inspiration og konkrete redskaber til samarbejdet og til at kvalificere den nuværende praksis.

 

Forberedelse:

Det er en fordel på forhånd at læse eller orientere sig i ”Observation af undervisning og elevers læring. Håndbog for ledere og vejledere” af Malene Ringvad, Dafolo 2017.

 

Du vil få:

  • Inspiration til, hvordan du kan starte - og/eller hvordan du trinvis kan komme videre med den nuværende observationspraksis, så din fremgangsmåde er med til at udvikle en professionel systematisk drøftelse om undervisningen på din skole
  • Konkrete redskaber til at opbygge en organisatorisk ramme om lederteamets observationer, der bidrager til organisatorisk læring
  • Forslag til, hvordan du kan samarbejde med skolens vejledere om opgaven
  • Lejlighed til at erfaringsudveksle med andre skoleledere

Døgnseminariet afholdes den 5-6. december 2017på Comwell i Roskilde, og prisen er 9.975 kr. eks. moms. Derudover laves en opfølgningsdag 27. feb 2018 i KL huset. Tilmelding er bindende.

 

Du kan se programmet her eller via fanen øverst. 

 

Tilmeld dig her eller via fanen øverst.

 

Oplægsholderne er pædagogisk leder Merete Brodersen, leder- og uddannelseskonsulent Malene Ringvad samt chefkonsulent i KL's Konsulentvirksomhed Claus Herbert.

 

Kontakt chefkonsulent Claus Herbert (clhe@kl.dk) ved spørgsmål til arrangementet og chefsekretær Lone Sørensen (loe@kl.dk) ved spørgsmål til din tilmelding.