Direktør- og cheftræf på børne- og ungeområdet - Efterår 2018

KL inviterer den 5. september til træf for direktører og chefer på børne- og ungeområdet. Som noget nyt inviteres denne gang direktører og chefer med ansvar for både dagtilbud, folkeskole og børne- og familieområdet.

Dagen kommer til at stille skarpt på helhed og sammenhæng i arbejdet med børn og unge fra 0 til 18 år. Der vil på dagen være oplæg og drøftelser i plenum, ligesom der vil være mulighed for at vælge sig ind på temadrøftelser med fokus på:

  1. Hvordan gør vi tidlig indsats til en kommunal topprioritet?
  2. Børn og unge med psykiske vanskeligheder - Hvordan gør vi det bedre?
  3. Unges uddannelsesvalg - I lyset af den nye ungeindsats 

Målgruppe:

Direktører og forvaltningschefer med ansvar for både dagtilbud, folkeskole og børne- og familieområdet.

Hver kommune kan deltage med op til 4 personer hver.

 

Pris:

Deltagelse er gratis. 

 

Tidspunkt:

5. september 2018 kl. 9.30-16.00

 

Sted:

Fredericia Idrætscenter

Vestre Ringvej 100

7000, Fredericia

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370