Kommunernes Digitaliseringstræf 2020

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF SKULLE HAVE VÆRET AFHOLDT FYSISK DEN 22. SEPTEMBER I ODENSE. TRÆFFET RYKKES OG BLIVER VIRTUELT, DA KL HAR BESLUTTET, AT ALLE KONFERENCER OG STØRRE ARRANGEMENTER OMLÆGGES TIL VIRTUELLE KONCEPTER I RESTEN AF 2020.


VI ER I GANG MED AT SE PÅ, HVORDAN VI KAN SKABE RAMMERNE FOR ET VIRTUELT DIGITALISERINGSTRÆF.


_

Digitaliseringstræf 2020 er flyttet til den 22. september 2020 på OCC i Odense. 

 

Vi håber du har mulighed for at deltage den 22. september 2020, hvor Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 som noget nyt finder sted hos Odense Congres Center, dagen før Digitaliseringsmessen. Vi sørger for at tilrettelægge arrangementerne på en måde, så de indholdsmæssigt komplimenterer hinanden rigtig godt, og du får rabat, hvis du deltager i begge arrangementer.

 

Danmark er førende inden for offentlig digitalisering, men hvad kræver det at fastholde denne førerposition? Hvordan kan kommunerne anvende teknologi til at løse de aktuelle klimaudfordringer og udfordringer på velfærdsområderne?

 

Hvordan prioriterer vi? Hvilken retning skal vi gå i? Hvordan bliver vi bedre til at videndele og lære af hinandens erfaringer? Og hvordan sikrer vi den rette brobygning mellem digitalisering og fagområderne således, at vi fastholder fokus på kerneopgaven og på en måde, så det giver mening for medarbejderne og værdi for borgerne?


Kommunernes teknologiradar sætter rammen om træffet
KL har sammen med kommunerne og Deloitte Digital udviklet Kommunernes Teknologiradar - et redskab som skal identificere og give et overblik over, hvor modne og relevante forskellige nye teknologier er, set i forhold til at udvikle kerneopgaven inden for en række velfærdsområder.

 

Digitaliseringstræffet tager afsæt i Kommunernes Teknologiradar, og du vil blive inspireret til, hvordan din kommune kan få teknologierne i spil på den rigtige måde på fagområderne. Programmet til Kommunernes Digitaliseringstræf er under udvikling, og vil blive udbygget i de kommende måneder. Tilmeld dig træffet allerede nu. Du skal først vælge de enkelte sessioner nogle få uger inden træffet. 

 

Tid og sted

Tirsdag den 22. september 2020 

Kl. 10.00 - 16.30

 

OCC

Ørbækvej 350

5220 Odense

 

Pris

2.475,- ekskl. moms

 

Prisen for at deltage på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 er 2.475,- og prisen for at deltage på Digitaliseringsmessen er 900,-.

Hvis du vælger at deltage i begge arrangementer, er den samlede pris 2.975

 

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet og er bindende. Tilmeldingsfrist 20. august 2020.

 

Målgruppe

Målgruppen er chefer og ledere fra kommunens fagområder – alt fra kommunaldirektøren, fagchefen i administrationen til lederen af et dagtilbud eller folkeskolen, samt digitaliseringskonsulenter og it-projektledere.

 

It-leverandører og konsulenthuse er ikke en del af målgruppen til denne konference, men har mulighed for at booke en stand. Læs mere og book en stand her

 

Spørgsmål

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 33 70 34 97. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk eller tlf.: 21404082

Covid-19
Afviklingen af KL’s arrangementer sker i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer. Digitaliseringstræffet overholder alle gældende krav til konferenceafvikling, herunder fx:
- At antallet af konferencedeltagere ikke overstiger myndighedernes bestemmelser
- At konferencedeltagerne er placeret siddende og med behørig afstand mellem sig
- Der er nem adgang til flydende sæbe eller håndsprit for alle konferencedeltagere
- Konferencestedet er indrettet med henblik på at undgå omfattende kødannelse
- At områder til bespisning ifm. arrangementet er indrettet, så de opfylder myndighedernes anvisninger.”