Fyraftensmøder: Hvad må vi dele af data? Bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Fyraftensmøder den 29 og 30. april kl. 16.00-19.00 i henholdsvis KL-huset og Kolding

 

Møderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". Afrapporteringen peger på, at der er en række udfordringer forbundet med vidensudveksling i overgange.

 

Fyraftensmøderne vil byde på oplæg fra datatilsynet, cases med forskellige behandlingsgrundlag og konkrete pejlemærker til arbejdet med vidensdeling, som kan understøtte en bedre udveksling af relevant og nødvendig viden om børn i overgange.

 

Derudover vil du blive vejledt i do's and don'ts på det digitale område. Hvilken informationer skal gemmes og hvor er det hensigtsmæssigt gemme forskellige typer af informationer? Hvad må downloades og hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig i forhold til hvor data ligger?

 

Målgruppe: IT, HR, PPR, sundhedsområdet, dagtilbudsledere, SFO-ledere, indskolingsledere, konsulenter for børne- og ungeområdet.

 

Pris: 895 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende. Hvis man er forhindret i at komme, kan pladsen overdrages til en anden fra kommunen.

 

Tilmeldingsfrist: 15. april

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703203 - rppe@kl.dk