Webinar om børn og bevægelse i dagtilbud

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i september til to webinarer, der sætter fokus børn og bevægelse i dagtilbud.

Leg, bevægelsesglæde og fællesskaber
På webinaret giver oplægsholdere inspiration til, hvordan kommunen understøtter dagtilbud i at fremme børns bevægelsesglæde og motoriske udvikling via styrket politisk fokus og samarbejde på tværs af fagområder? Hvilke rammer er der inde og ude, der understøtter og inspirerer børn til bevægelse og tilpas udfordrende aktiviteter? Hvilke erfaringer er der med temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan. Hvordan gives børn, der har begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og legen? Og hvad er erfaringerne med det åbne dagtilbud? Det er nogle af de spørgsmål, som webinaret vil handle om.


Oplæg på webinaret

- Perspektiver og dilemmaer i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan. Oplæg v. lektor Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon
- Erfaringer med at understøtte krop og bevægelse i dagtilbud. Oplæg v. kommune
- Erfaringer med åbent dagtilbud og inddragelse af lokalsamfund og nærmiljø for at fremme bevægelsesglæden. Oplæg v. kommune

Form og tilmelding
Webinaret afholdes to gange klokken 9.00-11.00. Sisse Winther Oreskov holder oplæg begge gange, mens der vil være forskel på hvilke kommuner, der holder oplæg:

Den 28.9 vil Københavns Kommune fortælle om deres erfaringer v. bevægelsesfaglig konsulent Birgitte Møs, Børn- og Ungeforvaltningen og udviklingskonsulent Pia Brøgger, Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Den 30.9 fortæller to kommuner, hhv, Aarhus Kommune v. Nanna Bak Johansen, Trine Rimmer Refsgaard og Karen Mette Hansen og Viborg Kommune v. Frivillighedskoordinator & Bevægelses- og idrætskonsulent Lone Bjerre Josefsen.


Det er gratis at deltage. Program, deltagerliste og link til webinaret sendes ud til deltagerne omkring en uge før afholdelse.
Tilmeld dig her.


Målgruppe

Webinaret henvender sig til konsulenter og ledere fra områderne: Dagtilbud, sundhed, kultur og fritid, fx pædagogiske teamledere, ledere af dagtilbud, børnefysioterapeuter, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og sundhedskonsulenter samt kultur- og fritidskonsulenter.

Led i Den Nationale Diabeteshandleplan

Webinaret udbydes som del af Den Nationale Diabeteshandleplan, hvor Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen 'Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner'. Anbefalinger fra publikationen inddrages på webinaret.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 23653842 - pepl@kl.dk