Temadag om budgettildeling på ældreområdet

Har du brug for at blive skarpere på arbejdet med styringsdimensioner på ældreområdet? Vil du gerne have indblik i værktøjer, der kan hjælpe med dertil og i dialog med folk fra andre kommuner, der også arbejder med budgetstyring til daglig? Så er KLK’s temadag om budgetstyring på ældreområdet måske noget for dig.

 

KLK har over vinteren gennemført et udviklingsprojekt med en kommune, hvor vi har udviklet en ny budgettildelingsmodel på ældreområdet, som vi gerne vil præsentere ved temadagen i maj. De centrale succeskriterier for modellens udvikling har været:

 

  • At den er gennemskuelig og principiel retfærdig
  • At den er enkel og administrativ let at administrere
  • At den kan understøtte solid økonomistyring
  • At den giver retvisende og stabilt budgetgrundlag

KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, præsenterer på dagen, hvordan vi har arbejdet med udvikling af tildelingsmodellen. Vi gennemgår modellens og dens styringsdimensioner, samt hvordan der kan budgetreguleres over året. Herudover beskrives mulighederne i modellen for at arbejde med forløbsprogrammer og brug af data fra FSIII.

 

Deltagelse i temadagen vil give dig inspiration til, hvordan man i egen kommune kan arbejde med budgetstyring og tildelingsmodeller på ældreområdet.

 

Form: Temadagen vil vare fra kl. 9.30-12.30 og indholdet vil være en blanding af oplæg og erfaringsudveksling. Der vil være morgenbrød kl. 9-9.30, og vi afslutter med en sandwich, der kan spises på stedet eller tages med.

 

Tid og sted: Temadagen afholdes den 14. maj 2018 hos Odense Kommune, Salen på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

 

Målgruppe: Medarbejdere og ledere der arbejder med økonomisk styring og tildeling på ældreområdet

 

Deltagerpris: Kr. 500 eks. moms. Tilmelding er bindende. Du kan tilmelde dig via fanen ovenfor.

 

Kontakt: Kontakt chefkonsulent Christian Braad, chsb@kl.dk ved spørgsmål til arrangementet eller chefsekretær Lone Sørensen loe@kl.dk ved spørgsmål til din tilmelding.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - loe@kl.dk