Brush-up på MED og arbejdsmiljø

Målgruppe:

HR-konsulenter med MED som fagområde, sekretærer for MED-udvalg m.fl.

 

Udbytte:

Kurset giver dig;

  • Brush-up på de centrale samarbejdsregler, så du får styr på de gældende regler
  • Indblik i hvordan MED kan arbejde med arbejdsmiljø
  • Mulighed for at drøfte MED-ressourcepersoners rolle, udveksle erfaringer og viderebringe gode idéer

 

Baggrund:

MED-udvalgene i kommunerne spiller en vigtig rolle, når der skal skabes et effektivt og konstruktivt samarbejde mellem ledere og medarbejderrepræsentanter omkring udvikling af arbejdspladsen, løsning af kerneopgaven og forhold vedrørende arbejdsmiljø.

 

Grundlæggende viden om de centrale regler og begreber vedrørende MED-samarbejdet, herunder også arbejdsmiljøarbejdet i MED, er afgørende for, at man kan understøtte og planlægge MED-samarbejdet inden for de regler, der er i systemet.

 

Det er samtidig vigtigt, at man har en forståelse for MED-systemet, herunder MED-niveauernes opgaver og ansvar i en kommunal organisation. Bliv blandt andet klogere på, hvad henholdsvis hovedudvalget og forhandlingsorganet kan ændre i jeres lokale MED-aftale, og hvad I skal være opmærksomme på i sådan en proces.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - nals@kl.dk