4. Nationale konference om brugerinddragelse d. 1. november 2018

Brugerinddragelse – en nøgle til løsning af fremtidens udfordringer?

Værdien af at inddrage borgere, patienter og pårørendes viden og ressourcer er i dag dokumenteret og accepteret blandt sundhedsvæsenets aktører. I både kommuner og regioner arbejder ledere, sundhedspersoner og brugerne med at udvikle og afprøve brugerinddragende initiativer.

 

Sundhedsvæsenet står over for en række forandringer, som vil få efterspørgslen efter sundhedsydelser til at stige markant. Forandringerne vil bringe massive udfordringer med sig, og det er langt hen ad vejen stadig usikkert, hvordan man bedst kan overkomme dem.

 

På den 4. Nationale konference om brugerinddragelse rettede Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Danske Patienter blikket mod nogle af de mest centrale udfordringer – nemlig styring, ulighed i sundhed, sammenhæng og rationel brug af ressourcer. Sammen forsøgte vi at blive klogere på udfordringerne – og på potentialet i at lade brugerinddragelse være en del af løsningen.

 

Programmet

På konferencen blev vi præsenteret for en række perspektiver – fra det politiske til det praksisnære – som alle stillede skarpt på, hvorvidt og hvordan inddragelse af patienter og pårørende kan være med til at imødekomme udfordringerne i morgendagens sundhedsvæsen. Vi besøgte de fire udfordringer ét for ét gennem plenumoplæg og parallelsessioner.

  

Programmet og plancher fra dagen kan ses under menupunktet "plancher og program".

 

Praktisk

Konferencen fandt sted torsdag den 1. november 2018 fra klokken 9.30-16.00 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

  

Konferencen blev arrangeret af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter og ViBIS.

 

Kontakt vedr.:

Faglig del:

Johanne Kure, Danske Patienter - jk@danskepatienter.dk - 60701909  

Annette Wandel, Danske Patienter  - aw@danskepatienter.dk - 25333507


Praktisk del:

Sofie Helving, KL - sohe@kl.dk - 3370 3278

Jacob Meller Jacobsen, KL - jjc@kl.dk - 3370 3852