Temadag om borgerinddragelse i sundhedspolitikker

Formål

Formålet med temadagen er at give forskellige perspektiver på borgerinddragelse og drøfte potentialer og udfordringer for inddragelse af borgere i kommunens sundhedspolitik.

 

Indhold
Dagen vil komme omkring:


• Nye tendenser i borgerinddragelse samt potentialer og udfordringer
• Modeller for borgerinddragelse i politikudvikling- og tværgående indsats
• Eksempel fra kommune på borgerinddragelse og samarbejde på nye måder
• Udveksling af erfaringer om, hvordan I inddrager borgerne i politikudvikling og tværgående indsats i dag, og hvordan I gerne vil gøre det fremadrettet

 

På dagen vil der være et oplæg om borgerinddragelse i policy processer af Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog og kortere oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis samt god plads til drøftelse og erfaringsudveksling blandt de deltagende kommuner.

 

Målgruppe

Ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for tværgående politikudvikling og implementering indenfor forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

 

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen tre gange:
• Torsdag den 14. juni i Århus, Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C 
• Torsdag den 21. juni i Fredericia, Uddannelsescenter Fredericia, Mosegaardsvej 2, 7000 Fredericia 
• Torsdag den 23. august i København, KL-huset, lokale 1-02, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S. TILMELDING TIL VENTELISTE

 

Der er mulighed for tilmelding til temadagen her


Temadagen er fra klokken 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30.

Deltagelse i dagen er gratis, med tildeling af pladser efter 'først til mølle-princippet' og plads til 30 deltagere på hver af temadagene. Tilmelding senest to uger før afholdelse. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

Kontaktpersoner:

 

Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, kae@kl.dk

 

Lisbeth Holm Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, llo@kl.dk

 

Anette Thorsmark, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, anth@kl.dk

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370