Det succesfulde alkolbevillingsarbejde i praksis, Aarhus

Rundt omkring er der stor bevågenhed om bevillingsarbejdet. Mange interessenter følger med i, hvor der gives nye tilladelser til alkoholudskænkning, og naboerne er meget opmærksomme på eventuelle gener fra restaurationer og nattelivet.

 

I mange kommuner er der ved at være nedsat nye bevillingsnævn. Når der nedsættes nye bevillingsnævn er succesen ofte afhængig af, at alle interessenter har den tilstrækkelige viden.

 

Vi har derfor gjort os umage med at udvikle et kursusprogram, som kommer hele vejen rundt.

 

Programmet er for den nye – og for eksperten på området, der er nysgerrig på at høre om praksis fra andre dele af landet.

 

Målgruppe

 

Nye såvel som erfarne medlemmer af bevillingsnævnene samt medarbejdere, der arbejder med alkoholbevillinger og bevillingsnævn.

 

Beskrivelse

 

Gry Asnæs, som er en af landets førende eksperter inden for restaurationsloven, vil undervise på kursusdagen. Gry har forsket i restaurationsloven og dens fortolkningsmuligheder, alkoholbevillinger og samarbejdsflader mellem restaurationer og myndigheder.

 

Derudover vil Erhvervsstyrelsen bidrage med en præsentation af den nye restaurationslov samt baggrund og bemærkninger til loven og den nye vejledning til loven, som udkommer i starten af 2018.

 

Nedenfor ses programmet for dagen i overskrifter:

 

Programudkast:

  • Bevillingsafgørelsernes succeskriterier
  • Bevillingsnævnets sammensætning – rollefordelingen og forretningsorden
  • Restaurationslovens overordnede regler
  • Den nye vejledning – Erhvervsstyrelsen fortæller
  • Gode råd til den individuelle vurdering af ansøgningen
  • Normtal til at vurdere ansøgers økonomi
  • Restaurationslokalplaner som styringsværktøj
  • Best practice fra hele Danmark deles

Et detaljeret program findes under fanen 'Program'.

 

Spørgsmål?

 

Hvis du har spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte konsulent Thomas Trøster på THTR@kl.dk.

COK - Hedeager 5 - 8200 - Århus N - 87796300