Kommunerettede kurser om begrebsmodellering samt begrebs- og informationsmodellering


Begrebs- og informationsmodellering - i en kommunal kontekst. Varighed 3 dage.

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få de kommunale processer og it-løsninger til at hænge sammen. Begrebs- og informationsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber, så interessenterne har samme forståelse af begreberne, og at strukturere forretningsmæssige data, så it-systemerne understøtter begreberne rigtigt.

Der arbejdes med forskellige redskaber afhængig af det formål, som modellerne skal opfylde. Forretningsmæssige begreber identificeres, navngives og defineres ved hjælp af begrebslister eller begrebsmodeller i UML.
Er der behov for mere detaljeret dokumentation af de forretningsmæssige informationsbehov udarbejdes en informationsmodel. Her modelleres forretningsobjekter med forretningsmæssigt informationsindhold i UML, herunder definitioner af forretningsobjekter, relationer og attributter i strukturerede skabeloner. Informationsmodellen er sammen med forretningsprocesser og -regler vigtige for at kunne formulere gode krav til it-løsninger.

På kurset arbejder deltagerne aktivt med teknikker til begrebs- og informationsmodellering, som er afprøvet i praksis, herunder en række tommelfingerregler og modelmønstre, der kan anvendes direkte i analysearbejdet efter kurset. Deltagerne introduceres til den fælleskommunale rammearkitektur og til de fællesoffentlige modelregler (FDA), som KL har medvirket i udarbejdelsen af.

Formål og udbytte
Efter kurset kender du til formålet med begrebs- og informationsmodellering. Du forstår og har anvendt udbredte redskaber til begrebs- og informationsmodellering samt teknikker til at identificere, modellere og definere forretningsobjekter, relationer og attributter. Du kan tage redskaberne i brug, herunder tommelfingerregler og mønstre, og indgå direkte i arbejdet med begrebs- og informationsmodellering.

På kurset behandler vi disse emner:
• Konteksten for begrebs- og informationsmodellering, herunder anvendelse i en kommunal sammenhæng
• Brug af begrebslister og UML til begrebsmodellering
• Gode definitioner af begreber, forretningsobjekter, relationer og attributter
• Informationsmodellering i UML med forretningsobjekter, relationer og attributter
• Sammenhæng med processer og forretningsregler
• Kvalitetssikring, genbrug og kobling til fællesoffentlige modelregler

Undervisningsform
Undervisningen er sammensat af lektioner, diskussioner og opgaveløsning.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de kommunale medarbejdere, der skal udarbejde eller læse begrebs- og informationsmodeller i UML, fx som digitaliseringskonsulent, it-arkitekt eller it-projektleder. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset.

Varighed
Kurset varer tre dage fra kl. 9-16.

Tilmelding og pris
Pris: 11.975 + moms.
Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

7. - 9. december 2021 i KL-Huset i København

 

Pris: 11.975 + moms.

  

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 33 70 34 97. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på JTP@kl.dk.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk