Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med turismeudvikling.

Der er en stigende opmærksomhed omkring bæredygtig turisme fra både turister, turisme-erhvervene og destinationsselskaber og bæredygtighedsparametre indarbejdes i flere og flere strategier og markedsføringsinitiativer. Bæredygtighedsbegrebet favner bredt, også på turismeområdet, og dækker over både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Derudover er der under FN’s Verdensmål et selvstændigt delmål om bæredygtig turisme. 

 

Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme i særdeleshed om, at sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.

 

Hvem er netværket tiltænkt?

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med at binde turismen og destinationsudviklingen sammen med den kommunale forvaltning, erhvervs- og/eller kulturpolitikken. Det faglige udgangspunkt kan være forskelligt, men fællesnævneren er, at deltagerne er optagede af at sikre en turismeudvikling, der er koblet til kommunens øvrige indsatsområder og udviklingsplaner.

 

Hvordan foregår netværksmøderne?
Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.
Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner.

 

Pris 
Fra 2021 koster et medlemsskab af Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme årligt 7000 kr. ekskl. moms uanset, hvornår kommuen tilmelder sig. Når kommunen har tilmeldt sig, kan I deltage med så mange medarbejdere, I vil.

 

I 2021 forventer netværket at mødes torsdag den 21. januar, torsdag den 3. juni og torsdag den 23 september. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende netværket, kan du skrive en mail til konsulent Jonas Lehmann Rasmussen på jolr@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mesk@kl.dk