2. Temadag "Automatisering af manuelle processer - næste skridt og erfaringer med at realisere processer fra det fælleskommunale proceskatalog"

Formål
Formålet med dagen er, at understøtte den enkelte kommunes mulighed for at automatisere egne arbejdsgange. På temadagen får du inspiration og gode råd til arbejdet med procesautomatiseringer vha. primært software robotter (RPA).

Flere kommuner har igangsat projektet med automatisering af manuelle processer. Med udgangspunkt i bl.a kommunale cases og undersøgelser i det fælleskommunale projekt "Automatisering af manuelle processer" vil emnerne på dagen omhandle


• Erfaringer fra flere kommuner der er i gang med automatisering
• Business cases fra kommuner, som har lavet automatiseringsprojek-ter
• Juridiske opmærksomhedspunkter
• Markedsafdækning – løsninger og leverandører på markedet
• Løsningsmodeller for samarbejde mellem kommune og leverandør (prismodeller, videreudvikling, drift)

 

Bemærk: Der er sammenhæng til anden temadag om automatisering der afholdes i september, men ikke en forudsætning for deltagelse.

 

Målgruppe
Digitaliseringskonsulenter og andre der vil igangsætte automatiseringsprojekter i kommunen.
Dagen for kommuner der ikke i forvejen deltager i det fælleskommunale projekt om automatisering.

 

Hvornår
4. december 2017, kl. 09.30-15.00

 

Sted
KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S

 

Pris
950kr – ved deltagelse i begge temadage er prisen i alt 1.700kr.

 

Tilmeldingsfrist
1. november 2017

 

Yderligere info

Læs mere om arbejdet med automatisering på her

 

Det endelige program følger den 1. oktober

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370