Kommunernes It-arkitekturnetværk 2020

KL, KOMBIT og KIT@ udbyder igen i 2020 Kommunernes It-arkitekturnetværk.

 

Sammen kan vi komme længere med at få sammenhængende it-løsninger, når vi som kommuner, KL og KOMBIT samarbejder og videndeler om, hvordan vi anskaffer og bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

 

Derfor er det en god idé, at alle kommuner er med i Kommunernes It-arkitekturnetværk. Et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

 

Hvis I som kommuner skal høste gevinsterne ved rammearkitektur og monopolbrud optimalt, stiller det nye krav til kommunernes arbejde med it- og forretningsarkitektur. Der er brug for at dele erfaringer, dele udviklingsplaner og komme tættere på hinanden, både om principielle og meget praktiske udfordringer.

 

 

I netværket vil vi:

  • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
  • Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
  • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
  • Understøtte, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer

 

Indhold og form:

Netværksmøderne er heldagsmøder, og der afholdes 3 netværksmøder og en samlet netværkskonference med forskellige workshops i 2020

 

 

Formen vil typisk være oplæg med cases, workshops og drøftelser:

  • Cases, dilemmaer, projektoplæg, erfaringer fra kommunerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
  • Aktuelle sager fra KL og KOMBIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller –kommunale initiativer med stor relevans for kommunerne. Det kan naturligvis også være om det konkrete arbejde med at få løsninger i kommunerne til at anvende serviceplatformen eller støttesystemerne
  • Særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v. 
  • Ind imellem særligt inviterede gæster fra den kommunale forretning, leverandører og konsulenthuse

 

Kommende møder:

 

1. runde 2020

 

4. marts Syddanmark

5. marts Midt/Nord

11. marts Sjælland/Hovedstaden

 

2. runde 2020

 

17. juni Sjælland/Hovedstaden

18. juni Syddanmark

22. juni Midt/Nord

 

Netværkskonference

 

30. september

 

3. Runde 2020

 

16. november Syddanmark

18. november Midt/Nord

19. november Sjælland/Hovedstaden

 

Præcis placering af møderne er ikke på plads, men det kommer snart.

 

Målgruppe

Kommunale forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter/-chefer, der arbejder med arkitekturbeslutninger. Såvel de erfarne arkitekter, som nybegynderne kan have nytte af at deltage i netværket og er velkomne.

 

 

Tilmeldingsfrist 1. marts 2020

Tilmeldingen er bindende og inkluderer alle 3 netværksmøder samt netværkskonferencen.

Praktiske spørgsmål sendes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk. Andre spørgsmål til chefkonsulent Line Laudrup lila@kl.dk.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - alb@kl.dk