Kommunernes it-arkitekturnetværk 2018

KL, KOMBIT og KIT@ udbyder igen i 2018 Kommunernes It-arkitekturnetværk. Vær med i Kommunernes It-arkitekturnetværk. Det er et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur. Udnyt potentialet og høst gevinsterne med bedre arkitekturstyring. Når vi som kommuner, KL og KOMBIT samarbejder og videndeler, kommer vi længere sammen end hver for sig. KL og KOMBITS it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

 

Hvis kommunerne skal høste gevinsterne ved rammearkitektur og monopolbrud optimalt, stiller det nye krav til kommunernes arbejde med it- og forretningsarkitektur. Der er brug for at dele erfaringer, dele udviklingsplaner og komme tættere på hinanden, både om principielle og meget praktiske udfordringer.

 

I netværket vil vi:

 • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
 • Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
 • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
 • Understøtte, at vi bedre koordinerer lokale og centrale initiativer.

Indhold og form

Netværksmøderne er heldagsmøder, og der afholdes 3 netværksmøder og en netværkskonference i 2018.

 

Emnerne på møderne kan være:

 • Udnyt potentialet i støttesystemerne – hvad kan og må vi bruge dem til?
 • Samspil mellem lokale organisationssystemer og STS organisation
 • Brug af data fra Serviceplatformen
 • Sådan skabte vi forretningsværdi med arkitektur – gode cases
 • Hvordan anvender vi byggeblokkene i praksis lokalt?
 • Anvendelse af klassifikationer – hvordan og hvorfor?
 • De nye OIO-standarder for Sag, Dokument og Organisation er klar – hvad nu?
 • Open source initiativer, der bygger på rammearkitekturen
 • Fællesoffentlige referencearkitekturer - få overblik og inspiration til, hvordan I skal forholde jer til det i kommunerne

 Formen vil typisk være oplæg med cases, workshops og drøftelser:

 1. Cases, dilemmaer, projektoplæg, erfaringer fra kommunerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
 2. Aktuelle sager fra KL og KOMBIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller -kommunale initiativer med stor relevans for kommunerne. Det kan naturligvis også være om det konkrete arbejde med at få løsninger i kommunerne til at anvende serviceplatformen eller støttesystemerne.
 3. Særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v.

Målgruppe

Kommunale forretnings- og it-arkitekter, og digitaliseringskonsulenter/-chefer der arbejder med arkitekturbeslutninger. Såvel de erfarne og sikre arkitekter, som nybegynderne er velkomne.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370