Temadag om ansættelsessamtaler 2019

På KLK's temadag om ansættelsessamtaler får du mulighed for - gennem teori og praktiske eksempler - at sætte fokus på, hvordan du, som leder, chef eller HR-konsulent, kan opbygge ansættelsessamtalerne i forhold til at identificere de rette kandidater til stillingen.

 

Du vil få:

  • Mulighed for at reflektere over og udvikle din nuværende praksis.
  • Et skærpet fokus på, hvad I søger, for derigennem at kunne bygge jeres samtaler op for at afdække kandidaternes faglige og personlige kompetencer.
  • Konkrete værktøjer til brug for jobinterviewet, herunder: Indblik i interviewtyper og teknikker og mulighed for at reflektere over og træne spørgestrategier og spørgeteknikker.
  • En kort gennemgang af de juridiske opmærksomhedspunkter i ansættelsen, fx: Må jeg google en kandidat? Hvilke konsekvenser har det, at en ansættelse er en forvaltningsmæssig afgørelse? Hvad må jeg, når jeg tager referencer, og hvilken betydning får en "dårlig" reference?
  • Præsenteret værktøjer til systematisk vurdering og afgørelse.

Temadagen afholdes d. 21. februar 2019 eller 9. sep 2019 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 

Temadagen lægger vægt på en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor du selv skal være aktiv.

 

Prisen for at deltage er 2.495 kr. eks. moms. Tilmelding er bindende.

 

Tilmeld dig her eller via fanen foroven.

 

Oplægsholdere: Chefkonsulent i KL's Konsulentvirksomhed (KLK) Claus Herbert.