Børn i alkoholfamilier - opsporing og tidlig indsats

Temadagen sætter fokus på, hvad der skal være på plads for, at kommunen får øje på og hjælper børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

 

Styrk indsatsen for børn i alkoholfamilier

I Danmark skønnes det, at 122.000 børn og unge vokser op i en familie, der er belastet af alkohol, svarende til 1-2 elever i hver folkeskoleklasse. Det har store konsekvenser for trivslen i barndommen og kan sætte negative spor langt op i voksenlivet. Det er ofte vanskeligt for både børn og forældre at tale om, hvordan alkohol påvirker familien. Tavsheden gør det svært for fagprofessionelle i kommunen at blive opmærksomme på problemerne, så familierne kan hjælpes så tidligt som muligt, inden alkoholmisbruget får alvorlige konsekvenser for børnene.

 

Formål

Formålet med temadagen er at drøfte, hvad der skal være på plads i kommunen for at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer opspores, og familien får den rette støtte og hjælp.

 

Indhold

På temadagen vil de deltagende kommuner dele erfaringer og drøfte:

  • Hvilken rolle sundhedsplejen, dagtilbud og skole har i forhold til tidlig opsporing og støtte i barnets nærmiljø
  • Erfaringer med det gode samarbejde på tværs i kommunen mellem almenområdet, socialområdet og rusmiddelbehandlingen
  • Konkrete erfaringer med kompetenceudvikling, metoder og redskaber

Der vil også være oplæg fra Runa Bjørn, der er projektleder på projekt BRUS, som er en tværkommunal indsats blandt 11 midtjyske kommuner, der hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

 

Målgruppe

Temadagen henvender sig til ledere og konsulenter inden for sundheds-, børne-, social- og rusmiddelområdet, der arbejder med at styrke kommunens indsats for børn, der vokser op i alkoholfamilier. Vi opfordrer til, at I deltager med personer fra forskellige fagområder for at kunne drøfte indsatsen på tværs i egen kommune.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes to gange fra kl. 10.00 -15.30, med mulighed for morgenmad fra kl. 9.30.

  • Den 3. september 2019 i Vejle, DGI huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
  • Den 12. september 2019 i København, Kulturhuset Islandsbrygge, Islands Brygge 18, 2300 København S.

Det er gratis at deltage. Pladser tildeles efter 'først til mølle princippet', og der er plads til 35 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk