Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig administration, været fokus på at få beskrevet arbejdsgange og forretningsprocesser med det formål at effektivisere og kvalitetssikre, f.eks. i forhold til compliance med lovgivning og best practice. Ofte har ambitionen været, at arbejdsgangsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med arbejdsgangsbanken.dk og som det i øjeblikket er tilfældet med brugen af Robotic Process Automation (RPA).

 

Tid og sted:

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 

Målgruppe:

Kommunalt ansatte med interesse i arbejdsgange. Ex program- og projektledere, arbejdsgangskonsulenter, digitaliseringskonsulenter og udviklingskonsulenter m.fl.

 

Pris:

1.975,- + moms

 

Spørgsmål:

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef i KLs kontor for arbejdsgange og it-arkitektur Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk eller telefon 2140 4082.