Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig administration været fokus på at få beskrevet5 arbejdsgange og forretningsprocessor med det formål at effektivisere og kvalitetssikre. Ofte har ambitionen vret, at arbejdsgangegsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer, der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med Robotic Process Automation (RPA)

 

Tid og sted:

Mandag den 22. januar 2018 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Den 22. januar er fuldt booket, men vi har oprettet en ekstra dag den 5. april 2018.

 

Målgruppe:

 

Kommunalt ansatte med interesse i arbejdsgange fx. program- og projektledere, arbejdsgangskonsulenter, digitaliseringskonsulenter og udviklingskonsulenter mv.

 

Pris:

1.975 + moms

 

Spørgsmål:

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef i KLs kontor for arbejdsgange og it-arkitektur Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk eller telefon 2140 4082.