Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig administration, været fokus på at få beskrevet arbejdsgange og forretningsprocesser med det formål at effektivisere og kvalitetssikre, f.eks. i forhold til compliance med lovgivning og best practice. Ofte har ambitionen været, at arbejdsgangsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med arbejdsgangsbanken.dk og som det i øjeblikket er tilfældet med brugen af Robotic Process Automation (RPA).

 

Det er en rigtig god ide at kende og beskrive sine arbejdsgange. Men de fleste arbejdsgange der involverer vidensarbejdere og borgere vil have mange uforudsigelige elementer - og bedst kunne beskrives af dem der udfører arbejdet. Mange arbejdsgange vil også løbende have brug for ændringer, f.eks. som følge af ændringer i lovgivningen der regulerer arbejdsgangen, ændringer i samfundet eller fremkomsten af nye teknologiske muligheder. Derfor er det vigtigt, at indtænke fleksibilitet, inddragelse og effektiv vedligeholdelse når man går i gang med at beskrive arbejdsgange, så manglende fleksibilitet, fremmedgørelse og omkostninger til vedligeholdelse ikke sluger den forventede gevinst.

 

Temadagen i agil digitalisering introducerer deltageren for metoder og værktøjer til at beskrive arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af dem der udfører arbejdsgangene. Konkret vil vi anvende regelbaseret modellering med Dynamic Condition Response (DCR) grafer og state-of-the-art værktøjet DCRGraphs.net til at sætte strøm til identifikation, simulering og beskrivelse af brugerrejser og reglerne bag arbejdsgange. Vi vil også kort introducere til BPMN, DMN og CMMN standarderne fra Object Management Group (OMG.org) og se på hvornår og hvordan de kan benyttes.

 

Tid og sted:

Mandag den 18. november 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Onsdag den 27. november 2019, kl. 10.00 - 16.00  i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 

 

Målgruppe:

Kommunalt ansatte med interesse i arbejdsgange. Ex program- og projektledere, arbejdsgangskonsulenter, digitaliseringskonsulenter og udviklingskonsulenter m.fl.

 

Pris:

2.175,- + moms

 

Spørgsmål:

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef i KLs kontor for arbejdsgange og it-arkitektur Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk eller telefon 2140 4082.