2. netværksmøde

  

Tid og sted

Mødet afholdes den 19. maj 2021 kl. 09.30-16.00Om formiddagen handler det om kreativitet: Vi taler med Camilla Jonassen, affaldsplanlægger i Solrød Kommune, om de ideer som har gjort kommunen klar til at sortere affald i 10 fraktioner til sommer. Og vi taler med Martin Einfeldt, forfatter til ”Kreativitet, innovation og humor. De bedste teorier og de bedste råd”, om hvordan man selv og sammen med kolleger kan få flere og bedre ideer. Vi slutter formiddagen af  med at starte en ideudvikling blandt deltagerne til hvordan vi kan udvikle netværket så alle får endnu mere ud af det.

Efter frokost sætter vi fokus på ny model for affaldstilsyn sammen med industrinetværket.  Der skal mindre affald ind i forbrændingsovnene. Det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, vi har i dag. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om særskilt indsamling af genanvendeligt affald. Den konkrete udmøntning og organisering af den nye model for affaldstilsynet besluttes i 2021.  Det nye tilsyn skal være risikobaseret, så kræfter målrettes de steder, hvor det i dag halter mest med tilsynet. Der skal udvikles de konkrete redskaber, metoder og faglige grundlag til brug for et styrket og risikobaseret affaldstilsyn, herunder selve risikomodellen og udtræksrapporter fra Affaldsdatasystemet.

 

Miljøstyrelsen er i gang med at få udarbejdet en grundmodel til det risikobaserede affaldstilsyn med udgangspunkt i ADS-systemet. De kommer og præsenterer det foreløbige arbejde, samt tager en dialog med jer om muligheder og ønsker til en sådan model, Det kunne være en dialog om: Hvad skal en udtræksrapport indeholde, Hvilke rapporter skal kunne trækkes før og efter tilsyn, Hvad skal indrapporteres efter tilsyn i systemet?

 

Vi slutter dagen af med nyt fra KL

 

Tilmelding

Kommunens tilmelding til netværket er obligatorisk for deltagelse i møderne.

 

Husk at tilmelde dig specifikt til dette møde via dette link.

 

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Chrisitiansen på mail: ACH@kl.dk

Ved praktiske spørgsmål om tilmelding mv. kan du også kontakte Karl Rasmus Sveding på mail KARS@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - ibgr@kl.dk