1. netværksmøde

  

Tid og sted

Mødet afholdes den 17. marts 9.30 - 15.00 via Teams. 

 

 

Tilmelding

Kommunens tilmelding til netværket er obligatorisk for deltagelse i møderne.

 

Husk at tilmelde dig specifikt til de møder, du vil deltage i. Tilmelding foregår her.

 

Program

09.30 - 09.40 Velkommen til

09.40 – 09.50

 

Opfølgning på temamøde om erhvervsaffaldsgebyrer og brev fra ombudsmanden

v/ Nanna Jansson Hansen, Københavns Kommune

09.50 – 10.00

Spørgsmål

10.00 – 10.20

 

Behandling af spørgsmål fra kommunerne om forældelsesfrister og sagsbehandlinger om fritagelser

v/ Energistyrelsen og KL

10.20 – 10.30

 

DUT-forhandlinger på affaldsgebyrer

v/ Anders Windinge, Chefkonsulent i KL, Økonomisk Politisk Center

10.30 – 10.40

Pause

10.40 – 10.50

 

Erfaringer fra KTC-arbejdsgruppen om de nye gebyrer

v/ Bo Utoft, Aarhus kommune

10.50 – 11.05

 

Processer for forberedelse af gebyrer samt taksmodel 1, 2 og 3

v/ Inga Larsen og Micchelle Marlina Løvekvist, Køge og Roskilde Kommune

11.05 – 11.15

 

Takstmodel 4 – uklarheder

v/ Tina Rømer, Glostrup Kommune

11.15 – 11.30

 

Miljøstyrelsen om anmelderegler om jord og bygge/anlægsaffald

v/ Charlotte Moosdorf, kontorchef i Miljøstyrelsen

11.30 – 11.50

Spørgsmål

11.50 – 12.35

Frokostpause

12.35 – 12.45

 

Information om KTC

v/ Katja Mesterton, Gladsaxe Kommune

12.45 – 13.30

 

Nyt fra KL

-        Opfølgning på brev til miljøministeren om udsættelse af tidsfrister og kommunernes dispensationsansøgninger

-        Høringssvar over Handlingsplan for cirkulær økonomi

-        Lovforslag om økonomisk regulering af genanvendeligt affald

-        Tilpasning af forbrændingskapacitet – myndighedernes vurdering af KL’s plan

-        Status på producentansvar for emballage

13.30 – 14.00

Digitalisering af affaldsdata: Kommunernes digitaliseringsprogram og FODS

v/ Anders Christiansen, Chefkonsulent i KL, Center for Klima og Erhverv

14.00 – 14.10

Pause

14.10 – 14.40

Break-out sessions: Udfordringer og gevinster med digitaliseringen af affaldsdata
14.40 – 14.55 Opfølgning på break-out sessions
14.55 – 15.00 Afrunding og tak for i dag

  

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Chrisitiansen på mail: ACH@kl.dk

Ved praktiske spørgsmål om tilmelding mv. kan du også kontakte Karl Rasmus Sveding på mail KARS@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - ibgr@kl.dk