Kommunernes affaldsnetværk 2021

Om netværket

Kommunernes Affaldsnetværk er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og ressourcernes rolle i den grønne omstilling. Rollen som myndighed på affaldsområdet er en væsentlig del af kommunernes kontakt til både borgere og virksom­heder. På netværket går vi i dybden med de områder og problemstillinger, der optager jer i kommunerne.

Ny handlingsplan for cirkulær økonomi, som samler den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032 , opfølgning på klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, modernisering af forbrændingssektoren, harmonisering af affaldsordninger og sorteringskriterier, gebyrer, udvidet producentansvar, digitale løsninger, tilsyn og håndhævelse: Er disse områder en del af din dagligdag med sagsbehandling og strategisk planlægning? Så meld kommunen ind og bliv en del af Kommunernes Affaldsnetværk. I netværket deler du og dine kollegaer ideer, viden og erfaring, og vi peger på de centrale udfordringer og derigennem får I god sparring til at løse kom­munens opgaver med affald og ressourcer.Temaer i 2021

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

 

 

 

Meld dig ind i netværket

I 2021 kan din kommune deltage med så mange personer, I ønsker i alle årets møder i ét af vores netværk. Det giver Jer ekstra gode muligheder for fælles læring hos Jer. Prisen er fast på 7.000 kr/år for et kommunemedlemskab. 

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. 

 

Datoer for netværksmøder

17. marts 
19. maj

15. september
24. november

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

Pris

 

Tilmelding til kommunemedlemskab 7.000 kr. ekskl. moms
   

 


  

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Der afholdes fire møder i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding til 1. møde den 17. marts 2021

> Tilmelding til 2. møde den 19. maj 2021

> Tilmelding til 3. møde
> Tilmelding til 4. møde

> Tilmelding til temamøde om erhvervsaffaldsgebyrer den 27. januar 2021
> Tilmelding til Høringsmøde over Handlingsplan for cirkulær økonomi den 3. februar 2021
 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt chefkonsulent Anders Christiansen: ACH@kl.dk

For praktiske spørgsmål kontakt student Louise Møller Christen på LOMC@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - ibgr@kl.dk