Kontakt vedr.:

Faglig del: Sophie Leth Møller - slm@kl.dk - 3370 3397
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292