Stande på KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2019

Har I lyst til at deltage med en stand?

Læs mere, find kontakt-info og foretag evt. tilmelding af en stand på siden via dette link: STAND

 

Hvem deltager med stand? 

Listen over allerede tilmeldte stande vil løbende blive opdateret hér på siden - Klik på standnavnet og følg linket for at læse mere:

 

Fonden Clemens
KMD Nexus
Memox
Skovhus Privathospital
Olivia Danmark
Vidensportalen på det sociale område
Børn, unge og sorg

ALFA

FAMILIEBO

Concura

Bethesda familieindsatser

CAFA

TUBA

DUOS

Sofus

Center for Integration

Journal Digital Danmark

Dannevirke Kostskole

Novavi Ung Revers

Opholdsstedet Alrunen

Novax a/s

Børne og Unge Center Vejle Fjord

KABS og Dit rum

Move1

ForandringsAkademiet

 

Kontakt vedr. konferencen's
Faglige del:
Susse Kolster, konsulent - skl@kl.dk 3370 3823

Praktiske del og deltagere:
Laila Christine Jensen, sekretær -  lcj@kl.dk, 3370 3292