Stande på KL's konference om Udsatte Børn og Unge

 

På gensyn 17. marts 2020

 

Sæt X i kalenderen og bliv allerede nu skrevet op på vores advisliste  
Næste års konference afholdes d. 17. marts 2020. Ønsker I at få besked som en af de første, når det bliver muligt at købe en stand til næste års konference, kan du blive skrevet på vores forhånsadviseringsliste. Kontakt Hannah Bjerre på hlbc@kl.dk

 

Stande 19. marts 2019

29 organisationer og virksomheder præsenterede deres produkter, service og/eller projekter for konferencens deltagere. Klik på standnavnet og følg linket for at læse mere:

 

Fonden Clemens
KMD Nexus
Memox
Skovhus Privathospital
Olivia Danmark
Socialstyrelsen og Vidensportalen
Børn, unge og sorg

ALFA

FAMILIEBO

Concura

Bethesda familieindsatser

CAFA

TUBA

DUOS

Sofus

Center for Integration

Journal Digital Danmark

Dannevirke Kostskole

Novavi Ung Revers

Opholdsstedet Alrunen

Novax a/s

Børne og Unge Center Vejle Fjord

KABS og Dit rum

Move1

ForandringsAkademiet

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

DUBU

Komiteen for Sundhedsoplysning

Lær For Livet

Kontakt vedr. konferencen's
Faglige del:
Susse Kolster, konsulent - skl@kl.dk 3370 3823

Praktiske del og deltagere:
Laila Christine Jensen, sekretær -  lcj@kl.dk, 3370 3292