Udflugter

På årets udflugter er der mulighed for at se, hvordan Aarhus Kommune arbejder med temaer som øget mobilitet, bedre byliv, cirkulær økonomi, gentænkt kommune, letbane, mangfoldig boligudvikling, kultur, erhvervsudvikling, natur, affald, teknologi, klima og bæredygtighed. Kort sagt får du muligheden for at ”Go Green with Aarhus".

  

Vi bestræber os på at fylde tiden med oplæg under transporten – særligt på vejen ud. På vejen hjem kan du hvile ørerne, telefonere eller tale med sidemanden. En del af turene indebærer kortere eller længere gåture, hvorfor vi anbefaler at tænke i praktisk fodtøj.

 

  

  

 

Udflugt 1: Byliv og biler? Ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Flexgader, bylivsindeks og midlertidig begrønning er centrale virkemidler i den nye mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Planen sammentænker byplanlægning og trafikplanlægning. Den skal sikre balance mellem mobilitet og byliv og er i lige så høj grad en bylivsplan som en klassisk trafikplan. På gåturen rundt i byens hjerte ser vi både på udfordringer og konkrete løsninger, der forener fremkommelighed og byliv, inden vi runder af med den nye havnefront og det robotstyrede parkeringsanlæg under DOKK1.

 

Guider: Morten Skou Nicolaisen og Charlotte Kjær Petersen/Teknik og Miljø og Sander Jensen/Mejlgadekvarterets Gadelaug

Gåtur

Maks. 30 deltagere

 

 

 

 

Udflugt 2: Aktiv transport – win-win

Aktiv transport er motion til og fra arbejde eller uddannelse og en god mulighed for at være aktiv i hverdagen uden at miste tid til daglige rutiner. Flere forskningsresultater viser, at de, der benytter sig af cyklen som transportmiddel, har signifikant lavere BMI, lavere blodtryk og fedtprocent og lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Der er oveni en positiv sammenhæng mellem mental sundhed og aktiv transport.

Gå med på tur i den aktive transports tegn og hør oplæg om forbindelsen mellem mobilitets- og sundhedspolitik fra både Aarhus Kommune og Region Midt. Turen slutter med besøg, oplæg og dialog på Centrum for velfærds- og sundhedsteknologi på DOKK1.

 

Guider: Gustav Friis/Teknik og Miljø, Jes Bak Sørensen/DEFACTUM og Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg

Gåtur/DOKK1

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 3: Kulturhovedstad 2017 – hvad tager vi med os?

I 2017 var Aarhus Europæisk Kulturhovedstad – et år, hvor 1.400 arrangementer og events løb af stablen. Hvad kan man tage med sig i årene frem? Hvad er legacy af 2017? Hvad har kulturhovedstadsåret betydet for byen og for Teknik og Miljø?

 

Vi tager til Salling Rooftop, hvor Salling A/S’ direktør Marianne Bedsted byder velkommen med en rundvisning af et nyt populært byrum 27 meter over gadeniveau. Derefter sætter vi fokus på, hvad kulturhovedstadsåret har efterladt sig af andre fysiske spor i byen? Hvilke hensyn har entreprenører m.fl. skulle tage i forhold til, at mange skulle deles om pladsen? Nye måder at kommunikere og arbejde med myndighedstilladelser. Hvordan man i et nyt trusselsbillede håndterer mange mennesker i byen? Og hvordan arbejder man effektivt og smidigt sammen med et stort korps frivillige?

 

Guider: Marianne Bedsted/Salling A/S, Kim Gulvad Svendsen/Teknik og Miljø, og Susanne Hyldborg Jensen/Visit Aarhus

Gåtur/Salling Rooftop

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 4: Et nyt brokvarter

Et gammelt erhvervsområde helt centralt i Aarhus er under hastig forandring fra industri til by. Byrådet har vedtaget en udviklingsplan, der sætter rammerne for et sammenhængende byområde, og hvor visionen er at skabe en karré-by med intime gaderum, kontorer, butikker og et blandet boligudbud med plads til børnefamilier. Søren Frichs Vej er trafiknerven, der bliver den nye travle bygade, mens den grønne nerve udgøres af Ådalen og Brabrandstien. Nærheden til naturen skal være kendetegnende for bydelens byrum med grønne facader og træer i gaderne. Kom med på rundtur, hør oplæg og vær med til at diskutere, hvordan kommuner kan blive bedre til at arbejde med helhedssyn i planlægningen, hvor Aarhus bl.a. vil præsentere et nyt 360 graders dialogværktøj.

 

Guider: Carsten Lützen og Helle Kallesø/Teknik og Miljø og repræsentanter fra Arkitema, Casa og Enggård

Bustur

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 5: Når byen bliver digital

Turen går til DOKK1, hvor vi får en introduktion til nogle af de digitale løsninger, som Aarhus Kommune arbejder med. Vi kommer til at høre om et “smalbåndsnetværk”, som sender små datapakker over lange afstande med meget lavt strømforbrug. Teknologien rummer et utal af muligheder, som hidtil har været stærkt begrænsede pga. dyre etableringsomkostninger. Derudover skal vi høre om digitale løsninger i trafikken, som kan forbedre fremkommeligheden og reducere CO2-udledningen. Til sidst hører vi om ”Aarhus Borgertip” - en app og online formular, hvor borgerne kan give besked om skader og manglende vedligeholdelse samt ”Opdag Aarhus” - en app med tip og rutevejledninger til dem, som vil opleve Aarhus på egen hånd.

 

Guider: Bo Fristed/Kultur og Borgerservice samt Helle Holm Vinther og Søren Toksvig Jensen/Teknik og Miljø

Gåtur/DOKK1

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 6: Genbrug og genanvendelse på Godsbanen

Vi sætter spot på cirkulære, grønne løsninger med besøg hos letbaneværkstedet og genbrugsstationen REUSE. På letbaneværkstedet vil deltagerne få en rundtur og se, hvordan bæredygtige løsninger er integreret på mange planer i forhold til Aarhus Letbane - fra regnvandsvask af togene til det grønne tag, der renser luften og styrker biodiversiteten. REUSE er byens centralt beliggende gentænkte genbrugsstation. Stedet har ca. 350 besøgende om dagen og en omsætning på ca. 10 tons om ugen. Hos REUSE vil vi høre om, hvad der har skabt succesen, og hvor der stadig er udfordringer ift. at genanvende så mange ressourcer som muligt. Desuden vil vi høre om, hvordan frivillige og borgere uden for arbejdsmarkedet inddrages og se eksempler på, hvordan stedet bruges til at undervise skoleklasser i genbrug og upcycling.

 

Guider: Daglig leder/ Teknik og Miljø og Jens Velling/Aarhus Letbane I/S

Gåtur/Aarhus Letbanes værksted/REUSE

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 7: Aarhus vokser – og byggesagsbehandlingen følger med

Aarhus vokser med 5.000 indbyggere om året, og det stiller krav om mange nye boliger. Aarhus ønsker primært, at det sker ved fortætning fremfor byudvikling på bar mark. Afdelingen for byggeri fortæller om erfaringerne med at være myndighedsafdeling, når der skal bygges tættere i en eksisterende by. Hvordan sikres de mange politiske ønsker om, at alle nye byggerier skal have høj kvalitet, gode opholdsarealer, være grønne og ikke genere omgivelserne – når der ikke er mere plads? Hvordan opnår man projekter med spændende arkitektur, når der ikke er juridiske hjemler i byggeloven, der handler om god arkitektur? Hør endvidere om, hvorfor og hvordan Aarhus har gennemført en omfattende omorganisering af Byggeri og om afdelingens løbende samspil med kunderne.

 

Oplægget afsluttes med rundtur på Aarhus Rådhus - Arne Jacobsen og Erik Møllers berømte funkis-bygning. Vi hører om Rådhusets historie og arkitektur – og hører om udfordringerne ved at energirenovere den fredede bygning, som indgår i Aa+ energirenoveringsprogrammet.

 

Guider: Torben Simonsen, Ann Hamborg, og Casper Sønnichsen / Teknik og Miljø

Gåtur/Aarhus Rådhus

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 8: Ren by og fremtidens skraldespand

I 2008 gik Aarhus til kamp mod skraldet. I fællesskab skulle borgere og kommune arbejde for en renere by. Turen går forbi Dokk1, hvor der fortælles om affald i åen og havnen (samarbejde med lokale kajakforeninger). Turen fortsætter langs havnepladsen videre til Nørreport, hvor vi skal se en mur, som kommunen har ”adopteret” fra en borger. Turen tilbage går gennem Studsgade, Volden og Frederiksgade, hvor vi gør et holdt for at snakke om fremtiden skraldespand (et samarbejde mellem Aarhus og København). Undervejs kan I høre om økonomi og tilfredshedstal, der viser, at der er en nedre grænse for, hvor få midler man kan bruge på renhold - og samtidig, hvor stor en effekt det har, når frivillige tager en tørn. Vi skal også møde nogle kontanthjælpsmodtagere, der er med til at give byen et renholdelsesløft.

 

Guider: Tenna Olsen/Teknik og Miljø

Gåtur

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 9: Liv, lys og attraktive byrum

Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der er mangel på plads, og der foreligger utallige ønsker til anvendelse. Vi ser på, hvordan en af Aarhus’ centrale og markante torv er gået fra parkering til nu at rumme liv og aktiviteter, og på hvordan der skabes liv, når kommunen giver arrangører vejledning og sparring til arrangementer og aktiviteter. På torvet præsenteres projektet Lys på Aarhus, der skal skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv, og som er blevet en naturlig del af bybilledet på bl.a. Bispetorvet.

 

Guider: Repræsentant/Schønherr, Martin Højholt, Cecilie Have Hørlyck og Marie Overgaard Nielsen/Teknik og Miljø

Gåtur/Bispetorvet

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 10: Samskabelse -  værdien af at frisætte byen til aarhusianerne

Aarhusianerne skaber byhaver, gadefællesskaber og andre tiltag i byens rum. Hør hvordan Team Medborgerskab de sidste 3 år har praktiseret og tænkt samskabelsesprocesser. Det handler om, hvordan vi udvikler byers demokrati og sociale sammenhængskraft samt udfordrer de traditionelle samfundsroller. Vi lever i en brydningstid, hvor vi understøtter samfundets udvikling og velfærd med afsæt i øget tilpasning og fællesskabelse. Team Medborgerskab arbejder derfor på at udvikle et evalueringsværktøj specielt designet til frivillighed og samskabelse i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet. Redskabet synliggør sociale, kulturelle og samfundsøkonomiske gevinster og potentialer.

 

Guider: Pernille Villesen og Christian Brødsgaard Eschen/Teknik og Miljø

Gåtur

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 11: Sydhavnskvarteret –organisering af fremtidens byudviklingsprojekter

Sydhavnskvarteret er et gammelt industriområde, som er under omdannelse til et nyt og levende erhvervskvarter. Området rummer blandt andet markant kulturhistorie, kreative iværksættervirksomheder, kunstnere og en række tilbud til socialt udsatte. En del af visionen for udviklingen er at sikre, at disse funktioner også præger området i fremtiden. Der arbejdes derfor meget med organiseringen, og en bydelsforening er under etablering. Foreningen skal sikre et stærkt samarbejde og partnerskab mellem aktørerne i området. Vi møder Sydhavnsforeningen og hører om samarbejdet med Aarhus Kommune og om planerne for udviklingen af området, herunder vartegnet Kulkransporet.

 

Guider: Steen Hestbek og Palle Feldborg Olesen/ Teknik og Miljø og repræsentant/Sydhavnsforeningen

Gåtur/Bylageret

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 12: Baller, flis og grøn omstilling - besøg Aarhus ’ nye biomassefyrede kraftvarmeværk

Danmarks grønne omstilling tog i 2017 et kæmpe skridt, da det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus blev indviet. Værket fyrer med halm og flis og udgør et væsentligt led i den grønne omstilling, der skal gøre Aarhus Kommune C02-neutral i 2030 og Danmark fri af fossile brændsler i 2050. På denne tur skal vi på rundvisning og opleve det imponerende anlæg og bl.a. se de automatiske kraner, som håndterer 12 bigballer af gangen. På turen derud vil vi høre om fremtidens fjernvarme i Aarhus og hvilke udfordringer, byen står overfor.

 

Guider: Hanne Rasmussen/Teknik og Miljø

Bus- og gåtur/Lisbjerg

Maks. 30 deltagere

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

Udflugt 13: Danmarks første letbane - bæredygtig transport, der booster erhvervsudviklingen

Aarhus Letbane binder Aarhus tættere sammen med forstæderne og nabokommunerne og sikrer, at Aarhus kan blive ved med at vokse og samtidig blive en endnu bedre by at bo i. Letbanens første etape forbinder de eksisterende stationer på Aarhus Nærbane med nye stop fra Aarhus Ø langs Randersvej til bl.a. Aarhus Universitet, Universitetshospitalet i Skejby og Business Park Skejby. Etape 1 tilbyder dermed østjyderne en nem, hurtig og direkte forbindelse til tusindvis af job og studiepladser. Kom på tur og hør om de forskellige etaper af letbanen i regionen og mød repræsentanter fra Business Park Skejby og VIA University til en dialog om, hvordan god offentlig transport kan skabe udvikling for erhvervslivet.

 

Guider: Luise Pape Rydahl og Lars Høeberg/Teknik og Miljø og Arne Vesterdal/Business Park Skejby

Letbanetur

Maks. 30 deltagere

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

Udflugt 14: Lisbjerg – midt i landskabet og samtidig en del af Aarhus

Lisbjerg er blandt Danmarks største byudviklingsprojekter og har en unik beliggenhed kun 9 km fra Aarhus Midtby. Vi kører fra Aarhus H med den nye letbane til Lisbjerg, som skal udbygges gradvist, forventeligt over de næste 40-50 år. Fuldt udbygget kommer Lisbjerg til at rumme op mod 25.000 indbyggere og tusindvis af arbejdspladser. Vi skal høre om udviklingsplanerne, herunder hvordan der arbejdes med Lisbjerg som modelby for cirkulær økonomi og smart city-principper, og hvordan vand- og jordhåndtering har spillet ind på planerne. Herefter besøger vi boligforeningen Ringgårdens byggeri Bakkehusene, som er lavenergiboliger med en 2020-energistandard i bæredygtigt design og materialer.

 

Guider: Mia Hørup og Grethe Skriver Jensen/ Teknik og Miljø og Palle Jørgensen/Ringgården

Bus- og gåtur/Lisbjerg

Maks. 30 deltager

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

 

Udflugt 15: Aarhus Cykelby - smag på fremtidens cykeloplevelser

Cykeltur på elcykler fra Danmarks første cykelgader i Aarhus Midtby til Skejby og Lisbjerg via nye og innovative supercykelstier. Deltagerne vil opleve, hvordan broer langs letbanen og serpentinersving gør det muligt at overkomme de bakkede omgivelser, mens sansehaver og kunst langs cykelstien gør turen til meget mere end transport. Stop undervejs til en snak med borgere og pendlere om udfordringer og muligheder ved flere kilometer på cyklen.

 

Guider: Pablo Celis/Cykelby Aarhus og Sander Jensen/Mejlgadekvarterets Gadelaug

Cykeltur (elcykel)

Maks. 15 deltagere

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

Udflugt 16: Klimatilpasning – sluse, byrum og private haver

DMI har vurderet, at Aarhus i år 2100 sandsynligvis vil opleve en generel stigning i havniveauet på op mod 80 cm. Der er knyttet store samfundsmæssige værdier til de kystnære områder - og til Aarhus Midtby i særdeleshed. For 10 år siden var Aarhus få cm fra først at blive oversvømmet af en kraftig stormflod og senere af regn- og smeltevand – oversvømmelser, der potentielt ville have medført skader i milliardklassen.

Vi tager cyklen og besøger Aarhus Å ved DOKK1 og havnen. Her har Aarhus Kommune etableret en sluse med pumpeanlæg, som forebygger oversvømmelser af midtbyen. Vi kører fra havnen til Riisskov og Riisvangen, hvor alt regnvand i fremtiden håndteres på overfladen i blå-grønne løsninger i både det offentlig byrum og i private haver. Det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand fortæller om, hvordan Aarhus i de kommende år klimatilpasses med nye løsninger, hvor mange interesser forsøges tilgodeset.

 

Guider: Mogens Bjørn Nielsen og Signe Iversen/Teknik og Miljø og Anne Laustsen/Aarhus Vand

Bus- og gåtur

Maks. 15 deltagere

 

 

 

Udflugt 17: From trash to treasure – cirkulær økonomi

Arbejdet med cirkulær økonomi rummer både store muligheder – men også store udfordringer. Denne udflugt vil have fokus på, hvordan Aarhus Kommune arbejder med cirkulær økonomi og de erfaringer, kommunen har gjort sig. Efter et indledende oplæg skal vi – i rammerne af en genbrugsstation med cirkulær økonomi som centralt omdrejningspunkt – høre om projektet REWARA, som på mange måder var startskuddet til at afdække det cirkulære potentiale i Aarhus. Herefter kommer det kommunale initiativ AVA Green på banen, som leverer produkter til den bæredygtige by fremstillet af affald fra aarhusianerne. Vi får syn for sagen, når vi bestiger det græsklædte tag på Moesgaard Museum, som AVA Green har leveret vækstjorden til.

 

Guider: Hanne Tokkesdal og Benny Stjernholm/Teknik og Miljø

Bus- og gåtur/Moesgaard Museum og Malling

Maks. 30 deltagere

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

Udflugt 18: En blandet by for alle – boligpolitik i praksis

Aarhus fik i 2015 sin første boligpolitik i næsten 30 år. Samtidig har byrådet vedtaget pakken "Hjem til Aarhus", som med 400 almene familieboliger om året frem mod 2020 skal bidrage til boligpolitikkens vision om, at ”alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance”. Hvordan går det med opfyldelse af målene? Vi tager til Psykiatrisk Hospital i Risskov, som står over for omdannelse, ser området og hører om brugen af planlovsredskabet, som giver mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i private udviklingsprojekter. Vi hører om AABs projekt, hvordan Aarhus Kommune søger at sikre kvalitet i almene boliger, og om arbejdet for social mangfoldighed i byområder som helhed.

 

Guider: Michael Tolstrup/ Teknik og Miljø og Morten Strunge/AAB

Bus- og gåtur/Psykiatrisk HospitalRisskov

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 19: Fysisk planlægning er erhvervspolitik!

I Aarhus arbejder vi på at understøtte fremkomsten af business innovation districts, som inden for 1-2 km2 rummer både store virksomheder, start ups, videninstitutioner og byliv. Innovation districts udråbes ofte som en af kilderne til fremtidens vækst og velfærd.

På udflugten kører vi gennem en række af byens iværksætter- og innovationsmiljøer i centrum og langs letbanen. Udflugten giver inspiration til, hvordan man aktivt kan understøtte koblingerne mellem mellem erhvervspolitik, fysisk planlægning og levet bymiljø.

 

Guider: Jan Beyer Schmidt Sørensen/Borgmesterens Afdeling og Michael Troelsen/Teknik og Miljø

Cykeltur

Maks. 30 deltagere

 

 

 

 

Udflugt 20: Kraner og gennembrud – nyt liv til Gellerup

 

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er i fuld gang med at udvikle Gellerupområdet til en attraktiv og multifunktionel bydel. Nye rækkehuse og byhuse, kollegier, erhverv og arbejdspladser skal skabe ny kvarterer, bidrage til en spændende og blandet bydel og sikre sammenhæng med den omkringliggende bystruktur.

De fysiske forandringer begynder at kunne ses i området, og de første private byggerier er på vej op. Vi bevæger os gennem området, snuser til Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri i området og slutter i Aarhus Kommunes og Brabrand Boligforenings infohus, hvor vi hører om arbejdet med helhedsplanen, herunder midlertidige tiltag og faciliteter for iværksættere.

 

Guider: Trine Kyed/Borgmesterens Afdeling, Ole Bech/Brabrand Boligforening, Heidi Frostholm Holch/Kultur og Borgerservice og Stephen Willacy/Stadsarkitekt i Aarhus

Bus- og gåtur

Maks. 30 deltagere

Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18.

 

 

 

 

Udflugt 21: Rewilding – kan det blive vildere?

Oplev Geding-Kasted Mose, hvor der på 150 ha er skabt en ny, bedre og mere sammenhængende natur. Vi hører om mosen, der gøres ”selvforvaltende” og mere dynamisk, fordi den vilde natur fremmer biodiversiteten. Vi ser helårsgræsningen med galloway kvæg, vandbøfler og vildheste i én stor indhegning. Rewilding.dk fortæller om arbejdet som dyreholder og ansvarlig for den daglige drift i Kasted Mose. Det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand supplerer med fortællingen om Kasted Værket og drikkevandsbeskyttelsen i området. På busturen hører vi bl.a. om den omfattende baseline kortlægning af biodiversiteten i området, hvor der er fundet 27 rødlistede arter og 39 nye arter for Danmark.

 

Guider: Lars Eg Hoppe/Teknik og Miljø, Peer Ravn/Rewild.dk og Bo Vægter/Aarhus Vand

Bus- og gåtur/Kasted Mose (gummistøvler eller lignende anbefales)

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Udflugt 22: Helhedsorienteret energirenovering med glade brugere - det er godt for (næsten) alt! Og så kan du gøre det selv…

Her er mulighed for at komme tæt på Danmarkshistoriens største kommunale energirenoveringsprojekt, Aa+. Turen starter med en generel introduktion til Aa+ projektet, og herefter vil der være rundvisning på Rundhøjskolen, som har gennemgået en omfattende energirenovering under Aa+ projektet. I rundvisningen er der fokus på helhedstankegangen bag energiprojektet. Borgere, brugere, skolen, udførende rådgivere og virksomheder vil fortælle om deres deltagelse i projektet og hvordan det har påvirket deres dagligdag. Aa+ energirenovering gennemføres på alle størrelse og typer bygninger, og projektkonceptet er fuldt skalerbart. Se mere om projektet på aarhus.dk/aaplus.

 

Guider: Karen Margrethe Høj og Jakob Kaiser/Teknik og Miljø

Bustur/Rundhøjskolen

Maks. 30 deltagere

 

 

Udflugt 23: Byliv, der betaler sig

Tusindvis af nye indbyggere flytter hvert år til Aarhus. De søger mod centrum – til det pulserende byliv og de urbane fællesskaber. Det samme gør private virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner.

 

Men hvordan skabes rammerne for det gode byliv? Skal vi stille krav til de lokale byudviklere eller gå i dialog med dem? Hvordan kan vi anvende midlertidige aktiviteter strategisk til at skabe identitet i nye byområder? Disse spørgsmål og mange flere tages op til debat i et indledende oplæg omkring, hvordan Aarhus som kommune arbejder med byudvikling.

Efter oplæg og debat i Dome of Visions tager vi en tur til Aarhus Ø og diskuterer læringspunkter og erfaringer.

 

Guider: Bente Lykke Sørensen/Teknik og Miljø og developer Rune Kilden

Bustur/Dome of Visions/Aarhus Ø

Maks. 30 deltagere

 

 

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65