Strategiske møder

De strategiske møder behandler tværfaglige og strategiske emner, og der vil være plads til debat undervejs.

  

 

Strategisk møde 1: Den cirkulære kommune

Cirkulær økonomi kan indgå i kommunens strategier, planer og forsyninger, i erhvervsudviklingen, i indkøb og udbud samt byggeri og anlæg. Der er nye rammebetingelser på vej fra EU og staten. Kom og bliv "klogt rundtosset". Få ideer til at skabe værdi og resultater med cirkulær økonomi i kommunen. Vi deler viden og erfaringer om de gode eksempler, du kan tage med hjem.

 

Oplægsholdere:

Maja Johannesen, research analyst hos Ellen MacArthur Foundation

Michael Damm, chef for Bæredygtighed og Udvikling, Aalborg Kommune

Mathias Vang Vestergaard, konsulent i cirkulær strategi- og forretningsudvikling, Minor Change Group 

Niels Mikkelsen, seniorkonsulent og partner, Minor Change Group (facilitering)

 

Lokale: Suecia, Radisson

 

 

Strategisk møde 2: Fremtidens lokalpolitiker

Det kommunale folkestyre er under forandring. Det gælder ikke kun kommunernes opgaver og rolle, men også selve det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Hvordan kan man udfylde det politiske hverv i teknik- og miljøudvalget – med respekt for hinandens forskelligheder? Hvordan kan man organisere det politiske arbejde på området? Og hvordan sikrer man gennemsigtighed og demokratisk forankring?

 

Vi skal høre mere om KL's fem gode råd til kommunalpolitikere, formuleret af og til politikere i kommunalbestyrelserne. Derudover skal vi høre om konkrete erfaringer med brugen af borgerudvalg (§17, stk. 4 udvalg) som én af vejene til et mere involverende lokaldemokrati på miljø-, plan- og udviklingsområdet.

 

Oplægsholdere:

Hans Schou, byrådsmedlem i Aarhus Kommune

Arne Bisgaard, udvalgsformand for Skive Kommunes Landsbyudvalg

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune 

 

Lokale: Dania, Radisson

 

 

Strategisk møde 3: Blandede boligområder

Med blandede boligområder (almen/privat/erhverv) kan man skabe større mangfoldighed, tryghed og trivsel for borgerne i byen. Det er et virkemiddel både ved initiativer i eksisterende (udsatte) boligområder, men også når nye byområder planlægges. Hvis det skal lykkes, stiller det krav til en politisk strategi i kommunen. Men hvilke værktøjer har man som politiker, og hvilke erfaringer har man allerede gjort sig?

 

Oplægsholdere:

Claus Bech-Danielsen, professor ved Aalborg Universitet

Bente Lykke Sørensen, chef for bolig- og projektudvikling i Aarhus Kommune

Maj Green, by- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Lokale: Remisen, Godsbanen

 

 

Strategisk møde 4: Disruption

Disruption eller teknologispring? Er din kommune på vej til at blive disruptet? Hvad er disruption i forhold til den almindelige teknologiske udvikling? Kan man forudsige disruption og bruge den til at udvikle den kommunale opgaveløsning? Hvordan påvirkes de demokratiske processer? Kom og bliv klogere på hvordan disruption påvirker din kommune og hør om konkrete eksempler på teknologiske muligheder, der har potentiale til disruption i en kommunal sammenhæng.

 

Oplægsholdere:

Bo Fristed, Aarhus Kommune og Opendata.dk

Jette Vindum, Vejle Kommune

Laila Kildesgaard, direktør i KL

 

Lokale: 11+12, Radisson

 

 

Strategisk møde 5: Mobilitet – mulighederne som kommunalpolitiker

Som kommunalpolitiker har du en række muligheder for at påvirke transport og mobilitet i din kommune. Dine valg kan have overraskende stor betydning for vækst og beskæftigelse i kommunen og for især unge og ældres mulighed for at komme rundt. Mødet giver en dig en række facts om det kommunale handlerum (og konsekvens), og vi hører om, hvordan andre kommuner aktivt har taget bolden op, og fx tænker mobilitet sammen med andre vigtige mål i kommunen.

 

Oplægsholdere:

Dorthe Nøhr, administrerende direktør i Movia

Trine Bunton, senior chefkonsulent, Transport Cities and Client Concultancy, Rambøll

Claus Wistoft, 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune

 

Lokale: Kedlen, Godsbanen

 

 

Strategisk møde 6: Kender du typen?

Kommunernes sagsbehandlingstider og service fremhæves ofte som væsentlige for, at virksomheder kan skabe vækst og arbejdspladser. En god dialog om, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan processen forløber, betragtes af mange som afgørende for, at de kan planlægge et byggeprojekt eller sætte nye miljøaktiviteter i gang uden forsinkelse og dermed fastholde og udvide deres aktivitet. Kommunernes tilgang til service har derfor stor betydning for, at der kan skabes og fastholdes arbejdspladser i lokalområdet. Spørgsmålet er, om man ved at identificere servicebehovene hos de borgere og virksomheder, der henvender sig i teknik og miljø, kan styrke den enkeltes serviceoplevelse og samtidig reducere sagsbehandlingstiden?

 

Oplægsholdere:

Lone Johannsen, chefkonsulent i KL 

Henrik Andersen, direktør for Andersen&Partners Management Consulting

Thomas Ritter, professor ved CBS

Mette Preisler, afdelingschef i Rudersdal Kommune

Lene Louise Buur, teamleder i Vesthimmerlands Kommune

 

Lokale: Nortvegia, Radisson

 

 

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65