Datadrevet kvalitetsudvikling på skoleområdet

Skolerne er fyldt med tal og data, som kan sige noget om, hvilke indsatser der er brug for i forhold til at forbedre eksempelvis elevernes trivsel eller læring. Men hvordan bruger du data som led i udvikling af skolen?

At bruge data nye krav til kompetencer hos skoleledere og afdelingsledere samt forvaltningsmedarbejdere på skoleområdet. Det stiller også nye krav til den måde systemerne anvendes på centralt og decentralt i kommunerne, hvis de skal give et godt grundlag for at bruge data.

På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan ledere og medarbejdere på skoleområdet konkret kan anvende den data på en meningsfuld måde i arbejdet med at udvikle kvaliteten. Der vil blive inddraget cases fra kommuner, der har arbejdet aktivt med datadrevet kvalitetsudvikling på skoleområdet, samt formidlet KL’s viden om best practice på område

Hvor og hvornår?

Temadagen afholdes d. 11. marts 2019 og afvikles i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. 

 

Prisen for at deltage er 2.495 kr. eks. moms.

 

Tilmeld dig her eller via fanen foroven.

 

Kontakt:

Kontakt chefkonsulent Claus Herbert clhe@kl.dk eller chefkonsulent Ida Andréa Stoltze Rasmussen iasr@kl.dk ved spørgsmål til arrangementet eller chefsekretær Lone Sørensen loe@kl.dk ved spørgsmål til din tilmelding.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370