Konference om ledelse af læring og trivsel - Aarhus

Konferencen er en opfølgning på KL's klyngesamarbejde med 21 kommuner om ledelse af børns læring og trivsel, som har fundet sted i 2016-2017. I klyngesamarbejdet har der været fokus på den nye ledelsesopgave på 0-18-års området, som i høj grad bliver tværprofessionel og tværorganisatorisk. På konferencen vil der være inspirerende oplæg fra både kommunale nøglepersoner og forskere.

 

Der vil endvidere være tid til kommunal refleksion over den kommunale ledelsesopgave, som er under stor forandring, ligesom der vil være fokus på de erfaringer og den viden, som de deltagende kommuner i klyngesamarbejdet har opbygget. Herunder vil der b.la. blive fokuseret på brug af data i forbindelse med ledelsesopgaven.

 

I kan tilmelde jer under menupunktet "Tilmelding" og læse mere om konferencen under "Information"

 

Målgruppe

Indholdet er relevant for kommunale direktører, chefer og øvrige nøglepersoner samt decentrale ledere, som indgår i den tværgående ledelse af 0-18-års området.

 

Hvornår

28.11.17

 

Sted

Centralværkstedet

Værkmestergade 9

8000 Aarhus C

 

Pris

Kr. 1495,- eksklusiv moms. for de første fem deltagere pr. kommune. Herefter er prisen kr. 1295,- eksklusiv moms pr. deltager.  

 

Tilmeldingsfrist

17.11.17

 

Betalingsform

EAN

 

Antal deltagere

200

 

Er du forhindret i at komme

Tilmelding er bindende, men hvis man ikke kan komme alligevel, har man mulighed for at sende en anden fra kommunen.

 

Centralværkstedet - Værkmestergade 9 - 8000 - Aarhus