Gevinstrealisering 2017

Erfaringer, metoder og tips til arbejdet med gevinstrealisering

Hvorfor gevinstrealisering?

Gevinstrealisering, både som formål og som metode i projekter, er de seneste år rykket helt frem som noget, alle skal forholde sig til – og med god grund. For digitalisering og effektivisering skærper kravene til, at projekter realiserer de potentielle gevinster. Det er en udfordring, som ikke kan løses uden rette viden og værktøjer. Fordelene ved gevinstrealisering er så meget desto større, når den tænkes ind fra start og løbes i mål med succes. Et systematisk og målrettet arbejde med gevinstrealisering vil gøre sit til, at projekter kan skabe de aftalte leverancer og bidrage til den ønskede forandring i adfærd og kultur.

 

Om konferencen

KL sætter fokus på gevinstrealisering og udbreder kommunernes erfaringer inden for denne disciplin, således at flere kommuner kan arbejde systematisk med gevinstrealisering og få realiseret de forventede gevinster. Formålet med konferencen er at skabe større opmærksomhed om gevinstrealisering samt at give både ledere og medarbejdere indsigt i konkrete erfaringer og værktøjer, de direkte kan bruge i deres videre arbejde med gevinstrealisering.

 

Formen på konferencen

Konferencen er en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling. Vi opfordrer derfor til, at du møder op og deltager aktivt med spørgsmål og eksempler fra din hverdag.