KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

 

Tema: Sundhed er noget, vi skaber sammen

 

KL indbyder kommunalpolitikere og embedsmænd med interesse for social- og sundhedsområdet til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk Forum

 

Torsdag den 9. til fredag den 10. maj 2019

 

Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center og titlen for årets konference er "Sundhed er noget, vi skaber sammen".

 

I år stilles der skarpt på nogle af de temaer på sundhedsområdet, som alle kommuner skal forholde sig til nu og fremadrettet. Borgernes sundhed er også afgørende i forhold til andre kommunale velfærdsområder, herunder ikke mindst socialområdet.

 

Samtidig er social- og sundhedsområdet ikke et område, som kommunerne eller andre aktører kan løfte alene. Den enkelte borger, civilsamfundet, virk­somheder og offentlige sektorer må løfte sammen, hvis vi skal lykkes med at håndtere de komplekse problemstillinger, som fx ulighed i sundhed. Men hvordan gør vi det?

 

I programmet sættes der bl.a. fokus på følgende temaer:

 

 • Hvordan laver vi sundhedstilbud til de mest udsatte?
  Socialt udsatte og borgere med psykiske problemer lever markant kortere og har dårlige sundhedstilstand. Samtidig viser forskningen, at gruppen har mindre adgang til sundhedstilbud og behandling. Så hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen, der også er gearet til de socialt udsatte borgere?
 • Kommunale samarbejder på sundhedsområdet 
  Kommunerne vil fremadrettet blive mødt af fortsat flere kvalitetskrav på sund­hedsområdet. Hør hvilke kvalitetskrav, der vil komme, og hvordan kan kom­munerne lave velfungerende samarbejder?
 • Forebyggelse med fokus på børn og ungeFortsat flere unge har dårlig trivsel og dårlig mental sundhed – hvad er år­sagerne, og hvad kan gøres for at vende udviklingen?
  Et ungepanel debatterer, hvad de unge selv finder vigtigt at sætte fokus på, samt hvordan man kan lave effektive forebyggelsesindsatser til unge.

  Et fokus på forebyggelse i barnets første år kan have positive effekter i et livs­perspektiv. Hvorfor er det vigtigt, og hvad kan kommunerne gøre?
 • Dilemmaer i nye behandlingsmuligheder og prioriteringer
  Den teknologiske udvikling skaber nye behandlings- og diagnosemuligheder, eksempelvis via genteknologi. Hvad er perspektiverne for de nye muligheder, og hvilke etiske og prioriteringsmæssige dilemmaer skaber de nye mulig­heder nu og fremadrettet?
 • Politiske møder
  KL's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer undervejs til politiske workshops med de politiske deltagere fra kommunerne. Udvalgene ønsker at drøfte udvalgenes fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på henholdsvis socialområdet samt sund­heds- og ældreområdet.

Desuden vil programmet rumme en række inspirerende indslag og oplæg, herunder en række konkrete kommunale eksempler, samt muligheden for at vælge sig ind på en række debatmøder.

 

I 2018 deltog 1.300 kommunalpolitikere og embedsmænd i kon­fe­ren­cen. Desuden deltog gæster fra ministerier, private virksomheder og organi­satio­ner m.v.

 

Et foreløbigt program kan ses på http://tilmeld.kl.dk/Forum2019 under fanen program. Her er det også muligt at se information om tilmelding, deltagergebyr, hotel­reservation, bestilling af flybilletter m.v.

 


Stand på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019
Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation, at præsentere jeres produkter eller projekter for konferencens deltagere, kan der bookes en stand her https://tilmeld.kl.dk/udstillereforum19

Faglige del: Konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 / Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852

Praktiske del: Chef­sekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Standområdet: Udstillerkoordinator Mie Sofie Nielsen, misn@kl.dk, 3370 3435

 

Er du interesseret i at deltage med en stand på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018, kan du læse mere her og booke en stand: http://tilmeld.kl.dk/udstillereforum19