På Børn & Unge Topmøde 2019 kan opleves en række stande med organisationer og virksomheder, der arbejder med børn og unge. Herunder kan du læse mere om de enkelte stande.

 

Stand 1 - AXA playtime ApS: Kayoni

 

Stand 2 - Danske Skoleelever

Hvordan kan din kommune blive elevvenlig og stærk i blandt andet elevinddragelse? Det har vi specialiseret os i. Vi er Danske Skoleelever og på vores stand fortæller unge frivillige om både elevinddragelse og projektet WiFive – Det gode digitale fællesskab. Vi deler viden om emnet og har konkrete erfaringer fra vores WiFive-undervisningsforløb. Kom og få indspark til, hvordan din kommune kan blive engageret i projektet.

 

Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe 'Det gode skoleliv' gennem en organisation 'Af og for elever'. DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet.

 

Stand 3+4 - Danmarks 6 professionshøjskoler

Besøg Danmarks 6 professionshøjskoler på stand 3 og 4.

Vi byder på et æble og en dialog om, hvordan det kan falde længere fra stammen. Vi vil gerne høre om, hvad du er optaget af og hvordan vi som professionshøjskole kan bidrage til udviklingen.

Kom forbi til en uformel snak om, hvordan et samarbejde kan se ud. Sammen skaber vi bedre livschancer.

 

Stand 5 - IST ApS

Alle har ret til en god skole og dagtilbud

I IST handler vores arbejde om at hjælpe skoler og dagtilbud til at blive endnu bedre. Vi mener, at alle børn og elever har ret til gode dagtilbud og skoler, og vi vil gerne bidrage til dette med vores viden og vores engagement med henblik på at sikre at alle de digitale arbejdsgange på bedste vis kan understøtte det gode arbejde lærere, pædagoger og administrativt fagpersonale udfører på området. Besøg IST på vores stand på Børne & Unge Topmødet til en snak om hvordan vi kan skabe det bedste pasnings- og uddannelsesmiljø i fællesskab.

 

Stand 6 - COMM2IG

Besøg COMM2IGs stand på Børn & Unge Topmødet og hør hvordan vi hjælper med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, så iPads, Chromebooks og PC’er udnyttes optimalt i klasselokalet. Hør også om vores medarbejder-computerordning, Klient as-a-service-koncept, finansierings- og recyclingsmuligheder.

 

COMM2IG leverer IT-infrastruktur-løsninger og er leverandør på en række offentlige rammeaftaler hos SKI og Moderniseringsstyrelsen inden for bl.a. tablets, computere, AV-udstyr og IT-drift. 

Stand 7 - Skolen i virkeligheden (Fredensborg Kommune)

 

Stand 8 – Gyldendal

Har din kommune brug for et brugervenligt digitalt værktøj til det daglige arbejde, med de nye styrkede pædagogiske læreplaner?

På Gyldendals stand, kan du opleve den populære portal til daginstitutioner, legoglaer.gyldendal.dk

Portalen er pædagogens værktøj i hverdagen, der understøtter arbejdet med den styrkede læreplan, og er fyldt med faglig inspiration.

Det er muligt at få gratis prøveadgang ved henvendelse på standen.

 

Stand 9 - Behandlingshjemmet C.M. Schuberts Minde

Schuberts Minde er et behandlingshjem for børn og unge i alderen 6 til 17 år. Vi er et opholdssted der er kendetegnet ved en anderkendende tilgang. Dagligdagen er præget af omsorg, dannelse og behandling. Hos os er der faste rammer, nærhed og masser af aktivitet.

 

Se nærmere på: www.schubertsminde.dk

 

Stand 10 – Undervisningsministeriet

Skolen skal skabe udviklingsmuligheder, så der opstår læringslighed og chancelighed for alle børn og unge i skolen og senere i livet. På Undervisningsministeriets stand kan du blandt andet møde læringskonsulenterne og høre nyt om, hvordan de 91 skoler, der er tilmeldt puljeforløbet, arbejder med at løfte eleverne i udskolingen fagligt. Få også indblik i, hvordan du kan bruge sproglig udvikling som løftestang for faglig udvikling – og hør om, hvordan du kan bruge mediering til at støtte op om elevens trivsel.

 

Stand 11a - Det nationale sorgcenter – Børn, unge og sorg

 

Stand 11b – Opholdsstedet Bustrup

 

Stand 12 - Fødevarestyrelsen

Kom og hør hvordan vi i fællesskab løfter børn og unges mad- og måltidsvaner i Danmark Fødevarestyrelsen har gjort det nemmere for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde sundere mad og gode rammer om måltidet. Vi viser jer, hvordan I får endnu sundere og energifyldte børn og unge i jeres kommune. Kom forbi til en snak om mad og måltider og om hvordan Fødevarestyrelsen kan hjælpe jer videre. Det er ganske gratis. Læs mere på altomkost.dk og måltidsmærket.dk

 

Stand 13 – Wizkids

Underviser, læsevejleder eller it-ekspert?

Vi har en løsning til hvert problem, for med:

✓ AppWriter kan alle blive skarpere formidlere

✓ TxtAnalyser udvikler eleverne selv deres stavekompetencer

✓ Google for Education kan alle samarbejde om fælles mål

… Og med Chromebooks starter din undervisning på 7 sekunder!

 

Lad os samarbejde om at udvikle undervisningen - vi er på stand 13.

 

Stand 14 - Kræftens Bekæmpelse

Besøg Leg på stregs stand og hør mere om bevægelseskonceptet Leg på streg til dagtilbud og skoler. Leg på streg har indtil videre hjulpet lærere og pædagoger på ca. 300 skoler i 38 kommuner i gang med bevægelse i undervisningen i fag som bl.a. dansk, matematik og engelsk. Kræftens Bekæmpelse tilbyder alle kommuner at blive samarbejdskommune. Som samarbejdskommune får I mulighed for at tilbyde alle jeres skoler Leg på streg. Det kan være med til at sikre, at eleverne bevæger sig mere i løbet af skoledagen, og at I når i mål med skolereformens krav om minimum 45 minutters fysisk aktivitet. På standen fortæller vi mere om mulighederne med Leg på streg, og hvordan I kommer i gang.

 

Stand 15 – UgeskemaRevolutionen

Blomstrer I på alle skolereformens parametre? – Kom og få et pædagogisk tjek med FILUR-VETO.

Vil du også sikre, at alle jeres elever bliver selvstændige, videbegærlige og dygtige?

UgeskemaRevolutionen er en udbytterig og velafprøvet undervisningsmetode, hvor det bliver muligt for jer at leve op til alle elementerne i skolereformen – og skabe en skole med overskud til alle.

 

Stand 16 - Lær for Livet

 

Stand 17 – Lifexite

Lifexite ApS - Banebrydende digital løsning til det udsatte børne- og ungeområde.

 

”Lifexite ApS er en socialfaglig digital platform, der med sin første applikation RUN, dagligt kan give et visuelt overblik over anbragte børn og unges trivsel og udvikling; til sagsbehandlere, pædagoger, barnet/den unge og familien.

RUN er et webbaseret fag-, evaluerings- og resultats dokumentationsprogram, der gennem visualisering af anbringelsesprocessen, har til formål at understøtte anbragte børn og unges trivsel og udvikling på baggrund af en systematisk realtidsmonitorering.

Målet med RUN er, at det bliver muligt at indsamle og sammenligne anbringelsesdata på tværs af kommune og endda landegrænser”

 

Stand 18 – VIVE

Hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd undersøger vi, hvordan danske børn og unge trives, udvikles, dannes og lærer. På vores stand kan du blandt andet høre om, hvordan det går med implementeringen af folkeskole- og erhvervsskolereformerne. Du kan også få et indblik i den forskning, vi hos VIVE laver på området for udsatte børn og unge: hvordan de klarer sig i dagtilbud, grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt i overgangene mellem disse.

 

Stand 19 - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA – gør dig klogere på dagtilbud og uddannelser

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) styrker kvaliteten af uddannelse og dagtilbud gennem undersøgelser, analyser og redskaber. Kom og mød vores eksperter i standen til en snak om emner som motiverende undervisning i skolen, god kvalitet i dagtilbud eller hør mere om, hvordan det er for de unge at vælge ungdomsuddannelse. Få en handy mappe med et udvalg af vores nyeste redskaber og udgivelser.

 

Se mere os på www.eva.dk

 

Stand 20 - BUPL

 

Stand 21 - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Klageinstans mod mobning - børnemiljø og læreplaner - national trivselsmåling -dagtilbudstermometer - undervisningsmiljøvurdering - tilsyn med undervisningsmiljøet. DCUM tilbyder viden, inspiration og værktøjer til arbejdet med undervisningsmiljø på skoler og børnemiljø i dagtilbud. Besøg DCUM på stand 21 eller på www.dcum.dk

 

Stand 22 - Fru Hansens Kælder

 

Fru Hansens Kælder leverer sund mad til daginstitutioner i hele Danmark.

 

Kom og besøg os på stand nr. 22 og hør om mulighederne for, at Fru Hansen kommer til din kommune.

Eller læs mere på www.fruhansenskaelder.dk

 

Stand 23 - COK

 

Stand 24 - Dafolo A/S

Hos Dafolo ønsker vi at bidrage til, at alle børn og unge har lige muligheder for at lære, trives og være. På standen sætter vi fokus på den tidlige indsats og høj kvalitet gennem udgivelser og konsulentydelser, der styrker arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, professionelle læringsfællesskaber og faglig ledelse. Der vil også være nyt inden for co-teaching, formålsdrevet uddannelse, undervisning og ledelse – og så kan du vinde lækre præmier! 

 

Stand 25 – Sivitas

Sivitas tilbyder kvalitative foranstaltninger til kommunernes børne- og familieafdelinger, hvor vi skaber bæredygtige relationer ved at bygge bro mellem borgeren og systemet. Vi understøtter kommunernes arbejde, og løser opgaver som bl.a. praktisk pædagogisk støtte, rådgivning til familien eller sparring til samarbejdspartnere.

Vores medarbejderflok er mangfoldig i både faglighed og etnicitet og i stand 25 står vi klar til en god snak om, hvordan vi skaber social integration og inklusion for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Stand 26 - Dannevirke Kostskole

Dannevirke Kostskole er et socialpædagogisk opholdssted. Vi har 25 års erfaring i at skabe trygge dannelses- og læringsmiljøer og mener selv, at vores interne skole er en af landets bedste. Vi har ikke en 'trylleformular', der kan garantere social mobilitet - men vi ved, at på Dannevirke Kostskole får mange udsatte unge fast grund under fødderne. Alle vores afgangselever går op til folkeskolens afgangseksamen, og ca. 60 procent af dem søger direkte ind på en ungdomsuddannelse. Det er en rigtig god start. Når man kender baggrunden.

 

Stand 27 – CAFA

CAFA er et non-profit konsulenthus, som løser en vifte af opgaver for den offentlige sektor med fokus på udsatte børn, unge og voksne. Vi leverer høj faglig kvalitet og er til at stole på i aftaler og deadlines. Vi er vant til at arbejde i diverse it systemer, herunder DUBU. Vi har hovedsæde i Roskilde, men arbejder over hele landet.

Kom hen til vores stand til en snak om, hvad vi kan gøre for jer.

 

Stand 28 - Danske SOSU-skoler

SOSU-skolerne udbyder velfærdsrettede erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelse 54 steder i landet. Skolerne uddanner social- og sundhedshjælpere og -assistenter samt pædagogiske assistenter.

SOSU-skolerne er også flittigt benyttede kursussteder og afholder længerevarende efteruddannelser, AMU-uddannelser, kortvarige kurser og temadage.

Kom og få en samtale om jeres ønsker og behov.

 

Stand 29 – Protac

Protac A/S producerer sansestimulerende hjælpemidler udviklet på baggrund af teorierne om sanseintegration – alle vores produkter indeholder plastikkugler, som stimulerer vores følesans og muskel-ledsans. Mange brugere af vores produkter oplever en bedre koncentration og indlæring, fordi kuglernes dybe tryk på kroppen giver en øget fornemmelse af kroppen og kroppens grænser og giver ro i hoved og krop. Protac har udviklet en lang række funktionelle produkter, som nemt kan integreres læringsmiljøet, som bl.a. kuglevesten Protac MyFit®, Protac Kuglepuden®, knætæppet Protac KneedMe® og kuglestolen Protac Sensit®

 

Stand 30 - Rambøll

 

Stand 31 – Sofus

DPU-dokumentation er et procesbaseret redskab til institutioners pædagogiske arbejde med det enkelte barns udvikling i forlængelse af vurderinger og scoringer i Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU).

DPU-dokumentation er dit redskab til at danne overblik og fastholde fokus i hverdagen og i perioderne mellem de enkelte DPU-vurderinger. I dagbogsformat fastholder programmet dialog, en fælles plan og udviklingsmål for den videre indsats og ikke mindst fremmer samarbejdet pædagoger imellem og i samarbejdet med forældre

 

Stand 32 – Socialstyrelsen

Kom og hør Socialstyrelsen fortælle om blandt andet EMU Dagtilbud og Praksiskonsulenterne på dagtilbudsområdet. EMU Dagtilbud er en videns- og inspirationsportal til pædagogisk ledelse og personale, hvor du blandt andet kan finde Børne- og Socialministeriets inspirationsmaterialer til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Rådgivningsforløbene tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, og Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært med en helhedsorienteret indsats, der øger den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

 

Stand 33 - Pluss Leadership A/S

Kom forbi stand 33 og få en snak om skoleledelse og -struktur, måling af ledelseskapacitet og -praksis, samt klasserumsledelse. Vi er helt tæt på forandringsprocesserne på uddannelsesområdet, herunder vejledning, praksisfaglighed, overgangsproblematikker og på FGU, hvor vi Pluss dybt involveret i lederrekrutteringer og institutionernes strategiske fokus.

 

Stand 34a – Ergoterapeutforeningen

Den bedste skoledag til alle – ergoterapeuter fremmer inklusionen

Ergoterapeuter er oplagte samarbejdspartnere i folkeskolen, når en målrettet inklusionsindsats skal gennemføres.

Ergoterapeuter er uddannet til at analysere det enkelte barn sansemæssigt via sanseprofiler, og kan på den baggrund tilrettelægge individuelle handlingsplaner med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vi kan ændre på omgivelserne f.eks. stole, indretning af lokaler, lys og lyd, og vi kan hjælpe med at berolige eller stimulere barnet ved hjælp af kugledyner, veste, musik m.v.

Ergoterapeuter kan også give barn, lærer og forældre viden og redskaber til at få skabt et konstruktivt læringsmiljø, der er tilpasset det enkelte barn både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

Stand 34b - Sjælesorg på nettet

 

Stand 35 - Ny start

 

Stand 36 - Den nationale klageinstans mod mobning

Hvis elever eller forældre oplever, at skolen ikke tilstrækkeligt forebygger og håndterer mobning, har de siden august 2017 haft mulighed for at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Men hvilke rettigheder har eleverne egentlig? Hvilke pligter har skolen? Hvad er en klagebehandler? Hvordan forløber en klagesag? Hvor lang tid tager det? Besøg stand 36 og få svar på disse og mange andre spørgsmål.

 

Stand 37 – Sprogklar

Høj sprogpædagogisk kvalitet. Progression i sprogarbejdet. Flere børn med stærke sprogfærdigheder. Det er det, som vi i Sprogklar arbejder for. Sprogklar er en landsdækkende virksomhed grundlagt af børnesprogforskere, som understøtter pædagogisk personale, dagplejere, forældre og sprogkonsulenter i at blive så kompetente inden for sprog og tidlig literacy, som de kan. Besøg os på standen og få et indblik i, hvordan vi kan hjælpe jer med at hæve kvaliteten af sprogarbejdet. For eksempel kan I afprøve vores online sprogportal, Nebula, afprøve et online kursusforløb, bladre i vores fagbøger – eller bare tage en snak.

 

Stand 38 - Engineering i skolen

Hør om Engineering i skolen, et 10-årigt skoleprogram, der skal bringe engineering ind i den danske grundskole. Fire kommuner har allerede implementeret engineering, og flere er på vej. Vi præsenterer de forskellige kompetenceudviklingstilbud, som programmet tilbyder kommuner og lærere. Bliv klogere på vores nye engineeringdidaktik og undervisningsforløb, som gør det nemt for lærere at komme i gang med engineering.

 

Stand 39 – Memox

Hos Memox har vi specialiseret os inden for multietnisk mentorordning og familiebehandling.

Vores socialfaglige konsulenter med multietniske baggrunde har indsigt i forvaltningens rammer og arbejdsgange, og de har et indgående kendskab til forskellige kulturer.

Memox hjælper hver dag børn, unge og familier med mange forskellige etniciteter med at styrke og støtte deres fundament.

Stand 40 - Storskoven

 

Stand 41 - BDO

 

Stand 42 – Systematic

Kom fordi og hør om vores løsninger til uddannelsesområdet:

 

  • Udlåns-widget til Aula, der bygger bro mellem Aula og skolebiblioteket.
  • Forløbsdatabasen, der giver mulighed for nemt samarbejde med den åbne skole.
  • Cicero Quick-PLC, som giver fleksibel selvbetjening og sparer tid på skolebiblioteket.
  • Den nye, brugervenlige Cicero Surf til skolebiblioteket.
  • MoMo læringsplatform – det frie valg.

 

Stand 43 – Jobselection

Jobselection kan rådgive dig om rekruttering, og vi kan på vores stand tale om dit behov for headhunting

 

 

  • Jobselection støtter kommuner og skoler i rekruttering af chefer, ledere og specialister
  • Vi er effektive, har positive referencer, og giver garanti 6 måneder efter ansættelse
  • Vi har et stort og værdifuldt netværk via medlemmer af Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen

 

Stand 44 – EKKOfonden

EKKOfamilie er et team af fageksperter med erfaring og speciale inden for børne- og ungeområdet. Vi er et hold af psykologer, socialrådgivere og socialpædagoger, som tilbyder forældrekompetenceundersøgelser, børnefaglige undersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, overvåget samvær, NMT-udredninger og fast kontaktperson-ordninger. Som en del af EKKOfonden har vi direkte adgang til sygeplejersker, psykiatere, pædagogisk personale og ekstraordinære ressourcer over hele Danmark, hvis der opstår behov for det. Vi har både kapacitet og kompetencer til at igangsætte de opgaver, vi påtager os, indenfor 24 timer.

 

Stand 45 - FAMILIEBO (Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

FAMILIEBO er en selvejende døgninstitution efter SEL § 107, som drives af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Vi modtager familier som har en socialt og følelsesmæssigt belastet baggrund, familier i krise og familier, hvor forældrene er meget unge eller umodne. Det kan også være familier med kognitive funktionsnedsættelser eller lettere psykiske lidelser. Kommende forældre kan få et ophold under graviditeten.

Kom og tal med os på standen og hør f.eks. mere om, hvordan vi arbejder med traumatiserede familier og hvordan § 66 også er en del af vores tilbud. Læs mere på www.familiebo.dk

 

Stand 46 - Kostskoler.dk

På kostskolerne har vi mange års erfaring med at skabe "hele liv".

Vi giver de unge en tryg base med vores helt særlige kombination af skole og hjem.

Besøg vores stand i forhallen og hør mere om hvordan vi arbejder med udsatte børn.

 

Stand 47 – "Rend og hop med Oliver og Ida" - KFUMs Idrætsforbund

"Rend og hop med Oliver og Ida”, er en bevægelsesindsats, der støtter 0-6 årige børns motoriske udvikling og hjælper dem til at bevare glæden ved bevægelse. Rend og hop med Oliver og Ida er udviklet af KFUMs Idrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra Nordea-fonden. Kom forbi vores stand og få en lækker forfriskning og en åben snak om børn og bevægelse

 

Stand 48 - Dagskolen Ternen

Dagskolen Ternen er et socialpædagogisk behandlingstilbud med skole. Vi arbejder ud fra en neurologisk forståelse og en relations pædagogisk tilgang. På standen kan du møde bestyrelse, forstander og en medarbejder som kan fortælle om, hvordan vi arbejder seriøst med at lade ”æblet” lande det sted, hvor det har de bedste betingelser for en god vækst. Ternen er en del af det forebyggende område og ser skolefaglighed og socialpædagogik som gensidigt forbundne indsatser, der forstærkes af en sundhedsfaglig dimension. Kom og få en snak om hvordan vi løser vores opgaver i et godt samarbejde med kommunerne.

Se mere på vores hjemmeside www.dsternen.dk.

 

Stand 49 – Filadelfia og Synscenter Refsnæs

 

Stand 50 - Public Funk

På Public Funks stand kan du få den gratis pixibog Fællesskabende forvandling.

Public Funk er et konsulenthus med strategisk fokus på den offentlige sektor.

Vi har afdelinger i København og Århus.

Vi hjælper fællesskaber med at lære, kommunikere og organisere sig,

så samarbejdet om opgaverne fungerer og mennesker trives.

 

Stand 51 - Aalborg Universitet

Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Forskning inden for især skole- og dagtilbud.

Standen præsenterer 6 forskellige masteruddannelser samt spændende litteratur indenfor skole- og dagtilbudsforskning.

Kom og bliv inspireret!

 

Stand 52 - Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Besøg stand 52 og få ny viden, om hvordan din kommune kan styrke indsatsen til forebyggelse af ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt forebyggelse og bekæmpelse af bandekriminalitet.

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme præsenterer den nyeste viden om forebyggelse af ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt bandekriminalitet. Styrelsen tilbyder blandt andet strategisk og faglig rådgivning, kurser og konkrete værktøjer til kommunerne

 

Stand 53 – Dansk Boldspil-Union

DBU er meget mere end landshold, roligans, slagsange og rød-hvide farver. Vi arbejder også for børnene, så de kan få en sundere hverdag med motion og god trivsel. DBU’s to koncepter for grundskolen tager afsæt i kompetencemål samt færdigheds – og vidensmål for bl.a. idræt, sundhed, trivsel og biologi. Skoleaktiviteterne er udviklet sammen med fagfolk og de favner både mellemtrinet og ind- og udskolingen. Vi ved, at det virker! Med ”11 for Health” er det påvist, at eleverne øger deres viden om sundhed og får rykket deres fysiske sundhed, mens ”Hovedet, Kroppen, Klubben”, som består af tre fagdage, får flere elever ud i foreningslivet. ”11 for Health” er et samarbejde imellem DBU, SDU og Nordea-fonden.

 

Stand 54 - Kræftens bekæmpelse

Hvert år mister 1.400 skolebørn en mor eller far. Ingen børn skal stå alene med deres sorg. Derfor arbejder OmSorg i Kræftens Bekæmpelse for, at skoler har sorggrupper. Vi understøtter lærere, pædagoger og sundhedspersonale med viden og værktøjer til at hjælpe børn i sorg. Kig forbi stand 54 og hør om vores arbejde og om, hvordan din kommune kan blive en del af vores indsats 'Sorggrupper i skoler'.

 

Stand 62 - Opholdsstedet Alrunen

 

Vi er et socialt pædagogisk opholdssted med intern skole, beliggende ned til Flensborg Fjord.

Vores målgruppe er unge i alderen 10-23, med problematikker inden for ADHD/ADD, tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigtede.

 

Bondestuen - Aula og DUBU

Mød KOMBITs DUBU-projekt (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) i 'Bondestuen'.

DUBU er netop gået i luften med en ny og forbedret version som blandt andet inkluderer: Forbedret søgefunktion, individuel opsætning af forside, forenklet ICS-metode, samt ny børnehandicapudredning og resultatdokumentation og meget mere. Kom og se den nye DUBU-løsning demonstreret live.

Om løsningen: DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge. Systemet understøtter, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik "Integrated Children's System" (ICS).

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370