Foreløbigt program

Ordstyrer: Sanne Gram Fadel

 

9.30 Velkomst v. Thomas Kastrup Larsen, formand or KL's arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

 

Tema: Sammenhængende ungeindsats

 

9.45 – 10.15 Udsatte unge. Hvordan fordeler ungegruppen sig og hvilke udfordringer     v/Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden.

 

10.15 – 10.45 Hvad betyder den nye FGU-aftalen for beskæftigelsesindsatsen v/ Anne Vang, direktør for børne- og socialområdet i Ballerup Kommune.

 

10.45- 11.15 Pause

 

11.15-12.15 5 bud på en sammenhængende ungeindsats

Hvordan kan man gribe opgaven an? Fem kommuner fortæller om deres praksis og erfaringer. (sessionerne kører 2x30 min, så hver deltager får mulighed for at høre to kommuner).

 

12.15-13.15 Frokost

 

13.15-14.00 Hvad sker der i hjernen når man er ung, arbejdsløs eller bliver stillet overfor jobcenterets krav v. Hjerneforsker Peter Lund Madsen.

 

Tema: Ressourceforløb – succes eller fiasko?

 

14.00 – 14.45 Hvordan bliver ressourceforløb bedre? - oplæg og drøftelse fra Forsker Tanja Dall, Aalborg Universitet, Social og arbejdsmarkedsleder Solrød, Maibritt Kuszon og formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

 

14.45-15.15 Pause

 

Tema: Ministerens budskaber til kommunerne

15.30-16.15 Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen leverer budskaber til kommunerne. Deltagerne får mulighed for stille spørgsmål til ministeren via "postkort".

 

16.15-16.20 Kort opsamling på dagen.

 

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 København S - 3370 3370