Spørgsmål om Kommunernes Industrinetværk og afholdelse af 3. møde i netværket bedes rettes til:

Charlotte Weber på mail: CWEB@kl.dk eller på telefon: 3370 3601.