1. møde i Kontrolforum 2018

 

Kontrolforum har til formål at formidle ny viden og skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne.

 

Målgruppe

Kontrolforum henvendelser sig til medarbejdere, der arbejder med udbetaling og kontrol med offentlige ydelser.

 

Det kan fx være:

  • Ydelsesmedarbejdere
  • Medarbejdere der arbejder med sagsopfølgning
  • Kontrolmedarbejdere eller
  • Medarbejdere fra folkeregisteret.

 

Tilmelding til første møde

Kommunen skal tilmelde sig Kontrolforum for et år ad gangen. Hvert medlemskab giver adgang for to medarbejdere pr. møde.

 

Når kommunen er tilmeldt, skal der forud for hvert møde ske tilmelding af de to personer, der skal deltage.

 

Første møde i Kontrolforum - Øst og Vest

Første møde i Kontrolforum er for dig, hvor din kommune allerede er tilmeldt.

 

Kontrolforum afholdes vanen tro både øst og vest for Storebælt med samme indhold begge steder. Møderne er begge heldagsarrangementer, og program og temaer for dagen følger.

 

Deltag hvor det passer

Man er selvfølgelig velkommen til det møde, hvor datoen passer bedst. Man er derfor også velkommen til at tilmelde den ene af sin kommunes medlem i vest og den anden i øst. Tilmelding til mødet sker derfor enkeltvis pr. deltager. Forudsætning for deltagelse er indmeldelse i Kontrolforum.

 

Øst

Første møde i Kontrolforum øst vil blive afholdt i København den 23. april 2018 i KL-huset på Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 

Vest

Første møde i Kontrolforum vest vil blive afholdt i Fredericia den 2. maj 2018 kl. hos Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

 

Kontrolforum netværket

Man tilmelder sin kommune Kontrolforum netværket for ét år ad gangen. Den aktuelle periode løber fra januar 2018 til december 2018 og indeholder to møder. Dette er årets første møde. 

 

Udover møder i netværksgruppen har deltagerne adgang til dialogportalen ”Kontrol Forum” på KL.dk. Her vil der være mulighed for at sparre med kolleger mellem møderne. Desuden er dialogportalen det sted, hvor alt relevant materiale fra møderne samles.

 

Læs mere om Kontrolforum netværket på denne side.

 

Betaling

Kommunen betaler for deltagelse i Kontrolforum for et år ad gangen. Der skal derfor ikke betales for tilmelding til de enkelte møder.

 

Tilmeldingsfrist

16. april 2018

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til selve netværket, det faglige indhold, m.m. kontaktes Annie Bekke Kjær på ANBK@kl.dk eller Charlotte Munksgaard på CMU@kl.dk

 

Har du spørgsmål til praktiske sager, tilmelding, m.m. kontaktes Katrine Liebst på KALI@kl.dk.

 

Er du forhindret i at komme, bedes du sende en mail herom til Katrine Liebst på KALI@kl.dk.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370