Tilmelding til 2. møde i Kommunernes Industrinetværk 2020, virtuelt møde

Tilmelding foregår her.

 

Indhold og tematik

Følger så snart som muligt!
Ved ønsker til indhold og tematik til mødet skriv til Charlotte Weber på CWEB@kl.dk

 

Tidspunkt

Onsdag d. 9. oktober 2020, kl. 10-13

 

Mødet bliver virtuelt, link sendes rundt til tilmeldte deltagere

 

Målgruppe

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning.


Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

 

Medlemsskabet indebærer, at man kan deltage i de tre årlige netværksmøder med to deltagere pr. gang. Ønsker man at deltage med flere kommunale medarbejdere, opkræves 800 kr. ex moms, som dækker forplejning og andre omkostninger forbundet med afholdelse af mødet.

  

Yderligere information

Har du spørgsmål om det faglige, er du velkommen til at kontakte Charlotte Weber på mail: CWEB@kl.dk eller på telefon: 3370 3194.

Praktiske spørgsmål kan rettes til Frederick Stender på mail: FSMS@kl.dk eller på telefon: 3370 3870.

 

Tilmelding foregår her.

Spørgsmål om Kommunernes Industrinetværk og afholdelse af 3. møde i netværket bedes rettes til:

Charlotte Weber på mail: CWEB@kl.dk eller på telefon: 3370 3601.