KL's temadag om kvalitet på sundhedsområdet den 19. marts 2018

Tema

Kvalitetsarbejde der rykker - mål og data med mening

 

Så er der åbnet for tilmelding til KL's temadag om kvalitet på sundhedsområdet 2018, med overskriften "Kvalitetsarbejde som rykker - mål og data med mening". Temadagen afholdes den 19. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand.

 

KL har valgt at lave en temadag igen i 2018 som en opfølgning på den temadag om Det Nationale Kvalitetsprogram på sundhedsområdet, som KL afholdte i marts 2017. Den overvældende interesse med godt 500 deltagere viste, at der er stor interesse for arbejdet med kvalitetsforbedringer i kommunerne.

 

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2016 en del af det nye kvalitetsprogram på sundhedsområdet med 8 nationale mål som ramme for kvalitetsarbejdet. Vi går nu ind i år 2 af dette nye kvalitetsparadigme og finder det derfor relevant på denne temadag at sætte fokus på følgende:

  • Hvordan har kommunerne valgt at arbejde med de nationale mål og tilgå kvalitetsarbejdet?
  • Hvordan understøttes kommunerne i arbejdet centralt fra og hvad har især betydning for at få forbedringsarbejdet spredt ud i de enkelte dele af kommunen?
  • Hvilke overvejelser gør de centrale aktører sig om, hvordan man bedst styrker og videreudvikler rammerne for kvalitetsarbejdet?

På konferencen vil der være såvel plenumoplæg og sessioner. 

 

På temadagen vil du bl.a. kunne høre:

  • Hvordan NHS East London med gode resultater arbejder med at sætte relevante mål med inddragelse af borgere og ansatte.
  • Malene Højsted Kristensen, Sundhedsdatastyrelsen, fortælle om, hvad Sundhedsdataprogrammet kommer til at få af betydning for kommunerne.
  • Jakob Kjellberg, VIVE, give sit bud på relevante målbare kommunale mål og indikatorer
  • Om bl.a. Odense og Aalborg kommuners arbejde med kvalitetsforbedringer.
  • Sessioner om bl.a. arbejdet med PDSA og læringen fra de utilsigtede hændelser.

Læs hele programmet under menupunktet "program".

 

 

Målgruppe

Temadagen er for kommunale ledere og fagfolk mv. på ældre- og sundhedsområdet.

 

Pris

1.195 kr. ex. moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af temadagen.

Kontakt vedr. temadagen

Faglige del:
 Lise Holten, konsulent - lht@kl.dk, 3370 3558

Praktiske del og deltagere:
 Mie Louens Hirsch Sørensen, -  mlhs@kl.dk, 3370 3152

 

Persondatapolitik