Temadag - Medicinhåndtering og Delegation for borgere på sociale botilbud, Aarhus

Voksne borgere med nedsat funktionsevne, som bor i sociale botilbud modtager sundhedsfaglig behandling hver dag i form af fx medicinhåndtering, sårpleje, behandling for mave-tarmproblemer og smertelindring.

 

Der gælder et særligt sæt af regler, når kommunale medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver, bl.a. for at undgå fejlbehandling. Mange botilbud er imidlertid ikke opmærksom på de krav, der stilles til fx kompetencer og journalføring, når medarbejdere løser sundhedsfaglige opgaver.

 

I foråret 2018 afholder KL 2 temadage omkring medicinhåndtering og delegation af sundhedsfaglig virksomhed på sociale botilbud for voksne med nedsat funktionsevne i hhv. Øst- og Vestdanmark.

 

Temadagene sætter fokus på de regler, der gælder for medicinhåndtering og sundhedsfaglig behandling, erfaringer med sikker medicinhåndtering, præsentation af de nye risikobaserede tilsyn, som gennemføres på sociale botilbud, samt kommunale erfaringer.

 

Pris: 750 kr. ex moms

 

Aarhus: Mandag den 5. marts 2018

København: Onsdag den 14. marts 2018

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370

Persondatapolitik