Temadag - Strategisk Digitalisering i Teknik og Miljø

Baggrund

KL deltager - på vegne af kommunerne - i en lang række fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejdsprojekter bredt på Teknik- og Miljøområdet. Samarbejdsprojekter, som bruger digitalisering som redskab til at skabe gode løsninger til at varetage kommunernes komplekse opgaver på smartere måder.

 

Digitalisering kan være et vanskeligt værktøj, som udefra kan virke som en række simple greb, der enkelt løfter kvaliteten og hensigtsmæssigheden i opgavevaretagelsen. Men hvis udgangspunktet i form af indsigt og viden om de arbejdsområder, der digitaliseres, ikke er grundigt nok udarbejdet, kan det være vanskeligt at indfri ambitionerne.

 

Med temadagen ønsker vi at give mulighed for at drøfte digitaliseringens strategiske muskelkraft - de muligheder og begrænsninger, arbejdet med data og digitalisering giver os. For teknologi, data og digitalisering rummer store muligheder, som vi skal gribe og anvende klogt.

 

Formål

Formålet med temadagen er dels at give god information til ledelseslaget i kommunernes Teknik- og Miljøforvaltninger, så de nationale digitale projekter kan indlejres strategisk i den kommunale hverdag. Samtidig ønsker vi at skabe rum for en drøftelse af rammer og retning og give kvalificeret input til igangværende arbejde lokalt og nationalt.

 

Program

Temadagen forløber onsdag den 03.05.2018 med morgenmad fra kl. 09:00 og afrunding kl. 16:00. Programmet kan findes under fanen "Program" ovenfor.

 

Sted

Vi afholder temadagen på Munkebjerg Hotel på adressen Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

 

Tilmelding og pris

Man tilmelder sig temadagen her på siden under fanen "Tilmelding". En fakturering vil blive udsendt til deltagere efter mødets afholdelse. Pris for deltagelse er 1600 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 26.04.2018.

Munkebjerg Hotel - Munkebjergvej 125 - 7100 - Vejle - 76428500
Persondatapolitik