Informationsmøde om løn og bogholderi

Løn- og bogholderiopgaverne er ofte karakteriseret ved arbejdsprocesser, som ofte er transaktionstunge, fordi mange lønindberetninger eksempelvis skal håndteres fra forskellige institutioner og kan passere mange hænder undervejs. Samtidig er processerne forholdsvis standardiserbare, hvilket gør stordriftsfordele og automatisering muligt.

 

I forbindelse med regeringens og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram er der fx gennemført en analyse af kommunernes tilrettelæggelse af løn og bogholderi. Analysen illustrerer med afsæt i kommunernes egne data og erfaringer, at de kan opnå betydelige gevinster gennem standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder.

 

Derfor inviterer KL nu til en række informationsmøder, hvor du kan blive klogere på analysens resultater og få inspiration i forhold til løn og regnskab. Tilmeld dig her.

 

Informationsmøderne bliver afholdt:

D. 28. juni kl. 13-16 i København - KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

D. 23. august kl. 9.30 - 12.30 i Billund - Hotel Svanen, Nordmarksvej 8, 7190 Billund 

D. 1. september kl. 13.00 - 16.00 i København - KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

D. 6. september kl. 9.30 - 12.30 i Nyborg - Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

 

Prisen er 1.000 kr. pr. deltager. Der er rabat ved flere tilmeldinger samtidig: Tre deltagere for 2.500 kr. og 500 kr. i rabat pr. efterfølgende deltager.

 

Der vil være kaffe, the og vand samt en sandwich, der kan tages med.

 

Program:

Præsentation af rapport om løn og bogholderi, KL's økonomiske sekretariat 

Præsentation af inspirationskatalog og særlig case kommune, KL's Konsulentvirksomhed

Metoder til at finde potentialet og realisere gevinsten, KL's Konsulentvirksomhed

 

Læs mere om MEP her.