Døgnseminar 2017

KLK og FFUK gentager succesen og inviterer den 28. og 29. august igen til døgnseminar om muligheder og udfordringer ved at være konsulent i en politisk styret organisation. Denne gang med særlig fokus på konsulentens handlerum.

 

For selvom de fleste konsulenter ikke har formel ledelseskompetence, så ligger der i konsulentrollen et stort handlerum med betydelig indflydelse på både processer og beslutningsgrundlag. Nogle gange er handlerummet helt tydeligt, og andre gange er det temmelig diffust, fordi det defineres af både den konkrete kontekst, den aktuelle politiske situation og af helt overordnede rammer og strukturer.

 

Vi vil på dette seminar forsøge at tydeliggøre og ikke mindst få diskuteret konsulenternes handlerum ved både at stille skarpt på nogle af de overordnede strukturer og antagelser, der definerer banen, og på nogle af de opgaver, hvor handlerummet udmøntes.

Konkret vil vi sætte spot på følgende temaer:

  • Magt og etik
  • Det kommunale selvstyre – før, nu og i fremtiden
  • Det gode dagsordenspunkt
  • Valg – og hvad så?
  • Procesledelse af politisk samskabelse

Formen på seminaret bliver en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og vi regner med, at du møder op og bidrager aktivt med spørgsmål, eksempler fra din hverdag og ved at turde tænke højt uden nødvendigvis at have tænkt hver en tanke til ende.

 

Med andre ord har vi en ambition om, at vi under dette seminar - lige som sidst - får skabt et unikt rum, hvor vi sætter os selv og hinanden lidt mere på spil end på mere traditionelle konferencer.

Du kan bl.a. møde forsker Leon Lerborg, CBS, bogmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, samt kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune. 

 

Tilmeld dig her.

 

Målgruppe

Kommunale udviklings-, special- og chefkonsulenter, AC-medarbejdere, projektledere og kommunikationskonsulenter m.fl.

 

Sted

Døgnseminaret bliver afholdt på Hotel Bella Sky i Ørestaden, København.

 

Pris

3.975 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende. 

Prisen inkluderer deltagelse i internatet, overnatning og forplejning.

 

Spørgsmål

Praktiske spørgsmål om tilmelding mv. kan rettes til chefsekretær Lone Sørensen i KLK på loe@kl.dk eller telefon 3370 3321.

 

Vi glæder os til at se dig til et inspirerende seminar.

 

/KLK og FFUK